Back

ⓘ მეცნიერება                                               

მეცნიერება

მეცნიერება - ადამიანის საქმიანობის სფერო, რომლის მიზანია გარემომცველი სამყაროს შესახებ ობიექტური ცოდნის მიღება, დამუშავება და სისტემატიზაცია. მეცნიერული ცოდნის დაგროვება ხდება ბუნების, საზოგადოების ან სხვა ობიექტის სამეცნიერო მეთოდის საშუალებით შესწავლის შედეგად. ამავე დროს მეცნიერება საზოგადოებრივი ცნობიერების ერთ–ერთი ფორმას წარმოადგენს.

                                               

პოლიტიკის მეცნიერება

პოლიტიკის მეცნიერება - მეცნიერება პოლიტიკაზე, ანუ ადამიანთა ცხოვრებისეული მოღვაწეობის განსაკუთრებულ ფორმაზე, რომელიც დაკავშირებულია ძალაუფლებრივ ურთიერთობებზე, საზოგადოების სახელმწიფო-პოლიტიკურ ორგანიზაციაზე, პოლიტიკურ ინსტიტუტებზე, პრინციპებზე, ნორმებზე, რომელთა მოქმედების მიზანი საზოგადოების ფუნქციონირების, ადამიანთა და საზოგადოებასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის უზრუნველყოფაა. პოლიტოლოგია ხშირად განიხილება, როგორც ხელოვნებისა და მეცნიერების პრაგმატული გამოყენება იმის განსასაზღვრად თუ "ვინ რას იღებს, როდის და როგორ", რაც ხშირად ბუნდოვანს ტოვებს კითხვას "რატომ". პოლიტოლოგიას რამდენიმე ...

                                               

მეცნიერება ბაშკირეთში

მრავალი დაავადების სამკურნალოდ ბაშკირები იყენებდნენ ბაშკირულ თაფლს, კუმისს და ცხენზე ჯირითს. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიამ ტერიტორიის, ბუნებრივი სიმდიდრეების, მოსახლეობისა და რუსეთის იმპერიის შემადგნელობაში მყოფი სამხრეთ ურალის ისტორიული ძეგლების შესწავლის მიზნით 1768-1774 წლებში ბაშკირეთში გაგზავნა ექსპედიცია აკადემიკოსების - პეტრე სიმონ პალასის, იოჰან გოტლიბ გეორგის, ივან ლეპიოხინისა და იოჰან პიტერ ფალკის შემადგენლობით. ექსპედიციას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მხარის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების, ტოპოგრაფიული აგეგმვების, ბოტანიკური და გეოგრაფიული გამოკვლევების კუთხით. მეცნიერებმა შეისწ ...

                                               

ენათმეცნიერება

ენის შესასწავლი ასპექტების თვალსაზრისით პირობითად გამოიყოფა ენათმეცნიერების დისციპლინების ორი კლასი: შიგა და გარე. შიდა ენათმეცნიერების კლასი გრამატიკა – ეტიმოლოგია – ზოგადი ენათმეცნიერება – ლექსიკოგრაფია – მორფოლოგია – ონომასტიკა – ორთოგრაფია – სემანტიკა – სინტაქსი – ტიპოლოგია – ფონეტიკა – ფონოლოგია – ფრაზეოლოგია – შედარებით-ისტორიული ენათმეცნიერება გარე ენათმეცნიერების კლასი დიალექტოლოგია – ეთნოლინგვისტიკა – ინტერლინგვისტიკა – ლინგვისტური გეოგრაფია – მეტალინგვისტიკა – პარალინგვისტიკა – სოციოლინგვისტიკა – ფსიქოლინგვისტიკა

                                               

სტატისტიკა

სტატისტიკა - მეცნიერება მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, ანალიზისა და მათზე დაყრდნობით დასკვნების გაკეთების შესახებ. ასევე არსებობს სტატისტიკის ქვედარგი მათემატიკური სტატისტიკა, რომელიც ამ დარგის თეორიულ ასპექტებს სწავლობს. სტატისტიკოსი არის ადამიანი, რომელიც კარგადაა გათვითცნობიერებული სტატისტიკური ანალიზის მეთოდებში და შეუძლია მათი პრაქტიკულად გამოყენება. სტატისტიკა ეფუძნება დარგს მათემატიკური სტატისტიკა, რომელიც წარმოადგენს მათემატიკის ქვედარგს და მათემატიკურად სწავლობს იმ მეთოდებს, რომლებიც სტატისტიკაში გამოიყენება.

                                               

ელდარ მამისთვალიშვილი

ელდარ მიხეილის ძე მამისთვალიშვილი - ქართველი ისტორიკოსი. ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი. საქართველოს პარლამენტის წევრი. დაამთავრა გორის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. 1972 წლიდან მუშაობს გორის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში შემდგომში - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 1985-1986 იყო პედაგოგიკის კათედრის გამგე, 1990 წლიდან არის საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიის კათედრის გამგე, შემდეგ ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი. 1995-1999 წლებში იყო საქართველოს მე-4 მოწვევის პარლამენტის წევრი პარტიული სიით, საარჩევნო ბლოკი "საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი". გამოქვეყნებ ...

ისლამური მეცნიერება
                                               

ისლამური მეცნიერება

ისლამური მეცნიერება - ტერმინი, რომელიც გამოიყენება სამეცნიერო ისტორიაში ისლამურ სამყაროში განვითარებული მეცნიერების აღსანიშნავად. არაბ მეცნიერებს უდიდესი წვლილი აქვთ მათემატიკასა და მედიცინაში. არაბმა მეცნიერებმა შექმნეს დღევანდელი ალგებრის სისტემა, განავითარეს ციფრები, რომლებიც დღემდე გამოიყენება მათემატიკაში. არაბთა წვლილი უდიდესი იყო მედიცინაშიც. შუა აზიელი მეცნიერის იბნ სინას წიგნი "სამკურნალო მეცნიერების კანონი" XVI საუკუნემდე სასწავლო სახელმძღვანელოს წარმოადგენდა ევროპის უნივერსიტეტებში.

                                               

მეცნიერება (გამომცემლობა)

"მეცნიერება" - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. დაარსდა 1941 წელს თბილისში. 1964 წლამდე ეწოდებოდა საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. "მეცნიერებას" აქვს ფიზიკა-მათემატიკის, გეოლოგია-გეოგრაფიისა და ქიმია-ტექნიკური ლიტერატურის, ბიოლოგიის, სამედიცინო ლიტერატურის, ენისა და ლიტერატურის, სოციალურ-ეკონომიკური ლიტერატურის რედაქციები. "მეცნიერების" გამოცემებია ჟურნალები: "საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე", "მაცნე" სერიებად, "მეცნიერება და ტექნიკა".

                                               

ჩვენი მეცნიერება

ჩვენი მეცნიერება - ქართული ყოველთვიური სამეცნიერო-პოპულარული კრებული. გამოდიოდა 1923-26 წლებში თბილისში. გამოვიდა 18 ნომერი. სარედაქციო კოლეგიაში შედიოდნენ გ. ანთაძე, ლ. მელიქსეთბეგი, ს. ყაუხჩიშვილი. თანამშრომლობდნენ პეტრე მელიქიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი, გიორგი ახვლედიანი, აკაკი შანიძე და სხვ.

                                               

კინომცოდნეობა

კინომცოდნეობა - მეცნიერება კინოს შესახებ, ხელოვნებათმცოდნეობის დარგი. იგი შეისწავლის კინოხელოვნების თეორიას და ისტორიას, მათ შორის სამსახიობო ხელოვნებას, რეჟისურას, კინოდრამატურგიის და კინომუსიკის პრობლემებს, ოპერატორისა და მხატვრის ხელოვნებას და სხვა. კინომცოდნეობასთან უშუალოდ არის დაკავშირებული კინოს კრიტიკა, რომელიც კინოხელოვნების მიმდინარე ცხოვრების ანალიზს აკეთებს.

პათოლოგია
                                               

პათოლოგია

პათოლოგია - ადამიანისა და ცხოველების დაავადებების შემსწავლელი კომპლექსური მეცნიერება, რომელიც იკვლევს ავადმყოფობის ზოგად საკითხებს, ორგანიზმის რეაქციულობას, ბიოლოგიური მემბრანების განვლადობას, მიკროცირკულაციას. პათოლოგიას საფუძველი ჩაეყარა ძვ. ბერძნულ მედიცინაში. არსებობს ფუნქციური, ევოლუციური, გეოგრაფიული, სოციალური, მოლეკულური და სხვა სახის პათოლოგიები.

პაპის მეცნიერებათა აკადემია
                                               

პაპის მეცნიერებათა აკადემია

პაპის მეცნიერებათა აკადემია - ვატიკანის ქალაქ-სახელმწიფოს მეცნიერებათა აკადემია, დაარსებული პაპი პიუს XI-ს მიერ 1936 წელს. პაპის მეცნიერებათა აკადემიის მფარველი არის უმაღლესი პონტიფი. აკადემიის უმთავრესი მიზანია მათემატიკურ, ფიზიკურ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა პროგრესის და კვლევის განვითარების ხელშეწყობა.

სწავლული საზოგადოება
                                               

სწავლული საზოგადოება

სწავლული საზოგადოება - საზოგადოება, რომლის მიზანია რაიმე აკადემიური დისციპლინის, ან დისციპლინათა ჯგუფის განვითარების წახალისება. საზოგადოების წევრობა შეიძლება იყოს ყველასათვის ღია, მოითხოვდეს განსაზღვრულ კვალიფიკაციას, ან როგორც ისტორიულად პირველი სწავლული საზოგადოებების შემთხვევაში იყოს არჩევითი, საპატიო კრედენცია. სწავლული საზოგადოებების უმრავლესობა არა-მომგებიანი ორგანიზაციებია. ტიპური საქმიანობები შეიძლება შეიცავდეს კონფერენციების ჩატარებას, კვლევათა შედეგების განხილვას და ა. შ.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →