Back

ⓘ მეცნიერება
                                               

მეცნიერება

მეცნიერება - ადამიანის საქმიანობის სფერო, რომლის მიზანია გარემომცველი სამყაროს შესახებ ობიექტური ცოდნის მიღება, დამუშავება და სისტემატიზაცია. მეცნიერული ცოდნის დაგროვება ხდება ბუნების, საზოგადოების ან სხვა ობიექტის სამეცნიერო მეთოდის საშუალებით შესწავლის შედეგად. ამავე დროს მეცნიერება საზოგადოებრივი ცნობიერების ერთ–ერთი ფორმას წარმოადგენს.

                                               

პოლიტიკის მეცნიერება

პოლიტიკის მეცნიერება - მეცნიერება პოლიტიკაზე, ანუ ადამიანთა ცხოვრებისეული მოღვაწეობის განსაკუთრებულ ფორმაზე, რომელიც დაკავშირებულია ძალაუფლებრივ ურთიერთობებზე, საზოგადოების სახელმწიფო-პოლიტიკურ ორგანიზაციაზე, პოლიტიკურ ინსტიტუტებზე, პრინციპებზე, ნორმებზე, რომელთა მოქმედების მიზანი საზოგადოების ფუნქციონირების, ადამიანთა და საზოგადოებასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის უზრუნველყოფაა. პოლიტოლოგია ხშირად განიხილება, როგორც ხელოვნებისა და მეცნიერების პრაგმატული გამოყენება იმის განსასაზღვრად თუ "ვინ რას იღებს, როდის და როგორ", რაც ხშირად ბუნდოვანს ტოვებს კითხვას "რატომ". პოლიტოლოგიას რამდენიმე ...

                                               

ისლამური მეცნიერება

ისლამური მეცნიერება - ტერმინი, რომელიც გამოიყენება სამეცნიერო ისტორიაში ისლამურ სამყაროში განვითარებული მეცნიერების აღსანიშნავად. არაბ მეცნიერებს უდიდესი წვლილი აქვთ მათემატიკასა და მედიცინაში. არაბმა მეცნიერებმა შექმნეს დღევანდელი ალგებრის სისტემა, განავითარეს ციფრები, რომლებიც დღემდე გამოიყენება მათემატიკაში. არაბთა წვლილი უდიდესი იყო მედიცინაშიც. შუა აზიელი მეცნიერის იბნ სინას წიგნი "სამკურნალო მეცნიერების კანონი" XVI საუკუნემდე სასწავლო სახელმძღვანელოს წარმოადგენდა ევროპის უნივერსიტეტებში.

                                               

მეცნიერება (გამომცემლობა)

"მეცნიერება" - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. დაარსდა 1941 წელს თბილისში. 1964 წლამდე ეწოდებოდა საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. "მეცნიერებას" აქვს ფიზიკა-მათემატიკის, გეოლოგია-გეოგრაფიისა და ქიმია-ტექნიკური ლიტერატურის, ბიოლოგიის, სამედიცინო ლიტერატურის, ენისა და ლიტერატურის, სოციალურ-ეკონომიკური ლიტერატურის რედაქციები. "მეცნიერების" გამოცემებია ჟურნალები: "საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე", "მაცნე" სერიებად, "მეცნიერება და ტექნიკა".

                                               

მეცნიერება ბაშკირეთში

მრავალი დაავადების სამკურნალოდ ბაშკირები იყენებდნენ ბაშკირულ თაფლს, კუმისს და ცხენზე ჯირითს. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიამ ტერიტორიის, ბუნებრივი სიმდიდრეების, მოსახლეობისა და რუსეთის იმპერიის შემადგნელობაში მყოფი სამხრეთ ურალის ისტორიული ძეგლების შესწავლის მიზნით 1768-1774 წლებში ბაშკირეთში გაგზავნა ექსპედიცია აკადემიკოსების - პეტრე სიმონ პალასის, იოჰან გოტლიბ გეორგის, ივან ლეპიოხინისა და იოჰან პიტერ ფალკის შემადგენლობით. ექსპედიციას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მხარის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების, ტოპოგრაფიული აგეგმვების, ბოტანიკური და გეოგრაფიული გამოკვლევების კუთხით. მეცნიერებმა შეისწ ...

                                               

ჩვენი მეცნიერება

ჩვენი მეცნიერება - ქართული ყოველთვიური სამეცნიერო-პოპულარული კრებული. გამოდიოდა 1923-26 წლებში თბილისში. გამოვიდა 18 ნომერი. სარედაქციო კოლეგიაში შედიოდნენ გ. ანთაძე, ლ. მელიქსეთბეგი, ს. ყაუხჩიშვილი. თანამშრომლობდნენ პეტრე მელიქიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი, გიორგი ახვლედიანი, აკაკი შანიძე და სხვ.

                                     

ⓘ მეცნიერება

 • მეცნიერება - ადამიანის საქმიანობის სფერო, რომლის მიზანია გარემომცველი სამყაროს შესახებ ობიექტური ცოდნის მიღება, დამუშავება და სისტემატიზაცია. მეცნიერული
 • პოლიტიკის მეცნიერება - მეცნიერება პოლიტიკაზე, ანუ ადამიანთა ცხოვრებისეული მოღვაწეობის განსაკუთრებულ ფორმაზე, რომელიც დაკავშირებულია ძალაუფლებრივ ურთიერთობებზე
 • ისლამური მეცნიერება - ტერმინი, რომელიც გამოიყენება სამეცნიერო ისტორიაში ისლამურ არაბულ სამყაროში განვითარებული მეცნიერების აღსანიშნავად. არაბ მეცნიერებს
 • საინჟინრო მეცნიერება ფრანგულად ingénieur, ლათინურიდან ingenium - უნარი, გამომგონებლობა - ეს არის სამეცნიერო გამოკვლევების პრაქტიკული მიზნებით გამოყენების
 • მეცნიერება - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. დაარსდა 1941 წელს თბილისში. 1964 წლამდე ეწოდებოდა საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის
 • მეცნიერება და ტექნოლოგია აზერბაიჯანში - წარმოადგენს აზერბაიჯანის სახელმწიფო სტრატეგიის ნაწილს. აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია არის ამ სახელმწიფო
 • მეცნიერება ბაშკირეთში - მეცნიერების ისტორია და დღევანდელი მდგომარეობა ბაშკირეთში. მრავალი დაავადების სამკურნალოდ ბაშკირები იყენებდნენ ბაშკირულ თაფლს, კუმისს
 • ინფორმატიკა - მეცნიერება გამომთვლელი მანქანების კომპიუტერი საშუალებით ინფორმაციის დამუშავების შესახებ. სიტყვა ინფორმატიკა ნაწარმოებია ფრანგული სიტყვიდან
 • ტერმინი საინფორმაციო მეცნიერება ახალია, ისევე როგორც თვით ეს საქმიანობა, ამიტომ მისი ზუსტი განმარტება შეუძლებელია. იგი ორი მნიშვნელობით შეიძლება იქნეს
 • ჩვენი მეცნიერება - ქართული ყოველთვიური სამეცნიერო - პოპულარული კრებული. გამოდიოდა 1923 - 26 წლებში თბილისში. გამოვიდა 18 ნომერი. სარედაქციო კოლეგიაში შედიოდნენ
 • ენათმეცნიერება - მეცნიერება ადამიანის ბუნებრივი ენების, მათი აგებულებისა და ფუნქციონირების ზოგადი კანონების შესახებ. ენათმეცნიერებების გავრცელებული სახელწოდება

Users also searched:

...
...
...