Back

ⓘ ჰუმანიტარული დისციპლინები
                                               

ლანდშაფტების ეკოლოგია

ლანდშაფტების ეკოლოგია, ეკოლოგიური გეოგრაფია - სამეცნიერო მიმართულება გეოგრაფიისა და ეკოლოგიის მიჯნაზე. შეისწავლის ტერიტორიის სივრცითი ბუნებრივი სტრუქტურის ურთიერთგავლენას რეგიონულ და ლოკალურ დონეებზე და მასზე მიმდინარე ეკოლოგიურ პროცესებს, აგრეთვე ბუნებრივ და ანთროპოგენურ ფაქტორებსა და ლანდშაფტური არაერთგვაროვნების შედეგებს. ეკოლოგიის სხვა მიმართულებებისაგან განსხვავებით ლანდშაფტების ეკოლოგიისათვის დამახასიათებელია პრიორიტეტული ყურადღება სივრცითი პარამეტრებისაკენ და არეალის კონფიგურაციისაკენ როგორც განხილული მოვლენის ეკოლოგიური პროცესების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ლანდშაფტების ეკოლოგიის ობიექ ...

                                               

კავკასიოლოგია

კავკასიოლოგია ან კავკასიის კვლევები - სამეცნიერო ინტერდისციპლინური დარგი, რომელიც დაკავებულია კავკასიელ ხალხებთან დაკავშირებული ყველა საკითხის მეცნიერული შესწავლა-დამუშავებითა და გაშუქებით; ენა, ლიტერატურა, ისტორია, ხელოვნება, კულტურა, პოლიტიკა და სოციოლოგია. კავკასიოლოგიის შესწავლისა და კვლევის სფეროს ტრადიციულად წარმოადგენდა: იბერიულ-კავკასიური ენები, კავკასიის ხალხთა ისტორია, კულტურა, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ლიტერატურა და ფოლკლორი და სხვა. თუმცა კავკასიოლოგია მოიცავს ასევე ისეთი ენებისა და ხალხების მეცნიერულ კვლევასაც, რომლებიც ენობრივად არ შედიან კავკასიურ ენათა ოჯახში ოსური, აზერბაიჯან ...

                                               

ვიეტნამისტიკა

ვიეტნამისტიკა - აკადემიური დისციპლინა და სპეციალობა, რომელიც ვიეტთა ენის, ისტორიისა და დღევანდელი ვიეტნამის კულტურის შესწავლითა და მეცნიერული კვლევითაა დაკავებული. ყოველივეს მიზანი სხვადასხვა თეორიულად და მეთოდოლოგიურად შემუშავებული ვიეტნამისტიკური დისციპლინისა, უპირველეს ყოვლისა კი ჰუმანიტარული და საზოგადოებათმცოდნეობითი კვლევის სფეროში, არის ვიეტნამური ენის, ისტორიის ღრმა წვდომა, მთლიანად ამ ქვეყნის კულტურის უკეთ გაგება. ვიეტნამისტიკა, როგორც დარგი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში საუნივერსიტეტო სწავლებას ეფუძნება, ხოლო საქართველოში, სადაც მას ჯერ კიდევ იმ ე.წ. დარგებს მიათვლიან, რომელთა დაფუძნ ...

                                               

ჯუანოლოგია

ჯუანოლოგია, ან ჯუანგოლოგია - დისციპლინათშორისი ჰუმანიტარული დარგი, რომელიც კონცენტრირებულია ჯუანისა და ჩინეთის გუანსი-ჯუანის ავტონომიური ოლქის შესწავლაზე. ჯუანოლოგია აღმოსავლეთმცოდნეობის ერთ-ერთი დისციპლინაცაა და წარმოადგენს სინოლოგიის, ვიეტნამოლოგიისა და ტაიისტიკის ცალკეულ შემადგენელთა ერთობლიობას. ჯუანი ხალხის ენის, ისტორიისა და კულტურის კომპლექსური კვლევის ფუძემდებლად მიჩნევენ თანამედროვე ჩინური ეთნოგრაფიის დამაარსებელს, ეროვნებით ჯუანს ჰუან სიანფანს 1899-1982. ჯუანური ენის, კულტურის, ტრადიციების, ისტორიის სპეციალისტებს, რომლებიც დაკავებული არიან ამ ქვეყნის შესწავლით, სწავლებით, კვლევით ...

                                               

გენდერული თანასწორობა

გენდერული თანასწორობა - ცნობილი როგორც სქესობრივი თანასწორობა ან სქესთა თანასწორობა, წარმოადგენს სქესის მიუხედავად რესურსებისა და შესაძლებლობების თანაბარ განაწილებას, მათ შორის ეკონომიკურ ჩართულობასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, განსხვავებული ქცევის, მისწრაფებების და საჭიროებების თანაბრად დაფასებას. გენდერული თანასწორობა არის მიზანი, ხოლო გენდერული ნეიტრალიტეტი და გენდერული სამართლიანობა არის პრაქტიკა და აზროვნების მეთოდები, რომლებსაც მიზნის მიღწევისკენ მივყავართ. გენდერული პარიტეტი, რომელიც გამოიყენება მოცემულ სიტუაციაში გენდერული ბალანსის გასაზომად, ხელს უწყობს გენდერული თანასწორ ...

                                               

აფხაზთმცოდნეობა

აფხაზთმცოდნეობა იგივე აფხაზოლოგია - ერთ-ერთი მიმართულება კავკასიოლოგიაში, აფხაზეთის, აფხაზური ენის, აფხაზური ეთნოსის, და აფხაზთა კულტურის კვლევის კომპლექსური მეცნიერება. აფხაზური ენის არსებობის დამადასტურებელ უძველეს ფაქტობრივ დოკუმენტს წარმოადგენს 40 აფხაზური სიტყვა და წინადადება, რომელიც ცნობილ ოსმალ მოგზაურს ევლია ჩელების გაუკეთებია 1641 წელს. არსებული ჩანაწერი ასევე მიიჩნევა პირველ წვლილად აფხაზოლოგიაში. დღესდღეობით აფხაზოლოგიის ცენტრად მიიჩნევა დიმიტრი გულიას სახელობის ჰუმანიტარული კვლევების აფხაზური ინსტიტუტი. აფხაზოლოგიის ბეჭდვით ორგანოს წარმოადგენს - ჟურნალი "აფხაზოვედენიე" რუს. "А ...

                                               

ამჰერსტის კოლეჯი

ამჰერსტის კოლეჯი - კერძო უნივერსიტეტი ქალაქ ამჰერსტში, აშშ-ის მასაჩუსეტსის შტატში. ამჰერსტი ექსკლუზიურად საბაკალავრო ოთხწლიანი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა და 2016 წლის შემოდგომის სემესტრის მონაცემებით 1.849 სტუდენტი ჰყავდა. ბაკალავრის დიპლომს ის 38 ფაკულტეტში გასცემს. ამჰერსტი აშშ-ს ერთ-ერთი პრესტიჟული, რეიტინგული და სელექტიური უნივერსიტეტია. ფორბსის საბაკალავრო დაწესებულებათა ყოველწლიური რეიტინგის თანახმად ის უილიამსის კოლეჯთან, პრინსტონის უნივერსიტეტთან, აშშ-ს სამხედრო აკადემიასთან და სტენფორდის უნივერსიტეტთან ერთად საუკეთესო ხუთეულშია, "U.S. News & World Report" -ის 2016 წლის გამოცემი ...

                                     

ⓘ ჰუმანიტარული დისციპლინები

  • გენდერული თანასწორობა - ცნობილი როგორც სქესობრივი თანასწორობა ან სქესთა თანასწორობა, წარმოადგენს სქესის მიუხედავად რესურსებისა და შესაძლებლობების თანაბარ
  • დღესდღეობით აფხაზოლოგიის ცენტრად მიიჩნევა დიმიტრი გულიას სახელობის ჰუმანიტარული კვლევების აფხაზური ინსტიტუტი. მთავარი სტატია: აფხაზური ენა. აფხაზოლოგიის
  • საზოგადოებრივი მეცნიერებების ფაკულტეტის ლექტორები ასწავლიან. სამეცნიერო დისციპლინები მოiცავს ბიოლოგიას, ბოტანიკას, ქიმიას, ეკოლოგიას, გეოლოგიას, ფიზიკას

Users also searched:

...
...
...