Back

ⓘ ტექნოლოგია
                                               

GeForce 20 სერიის ვიდეოდაფები

GeForce 20 სერიის ვიდეოდაფები - ენვიდიას მიერ წარმოებული ვიდეოდაფების განშტოება, რომელიც პირველად საზოგადოებამ 2018 წლის 20 აგვისტოს იხილა, 2018 წლის 20 სექტემბერს კი ჩაეშვა წარმოებაში; მოგვიანებით 2019 წლის 2 ივლისს გამოვიდა GeForce RTX Super ვერსიები, რომლებიც მათ ადრინდელ ვერსიებზე უფრო სწრაფია. GeForce 20 სერიის ვიდეოკარტები წინამორბედების, GeForce 10 სერიის, წარმატებული გაგრძელებაა.

ტექნოლოგია
                                     

ⓘ ტექნოლოგია

ტექნოლოგია არის მეცნიერება იმ იარაღების, პროცესებისა და მეთოდების შესახებ, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა საგნების და ობიექტების დამზადებისათვის, რაიმეს წარმოების მიზნით. სხვაგვარად, ტექნოლოგია ეს არის ნივთიერების, ენერგიის და ინფორმაციის გადამუშავების ხერხი.

ადამიანის პრაქტიკული საქმიანობა საჭმლის მომზადებიდან დაწყებული და სახლის მშენებლობით დამთავრებული დამოკიდებულია რთულ ტექნოლოგიურ სისტემებზე, რომლებიც 5 მილიონი წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა. პირველყოფილი შრომის იარაღების დამზადება, ცეცხლის მოხმარება, რკინის დნობა, ბორბლის გამოყენება, ტანსაცმლის კერვა და სხვა, პირველი ტექნოლოგიური პროცესებია, რომლის გამოყენებაც ადამიანმა დაიწყო,

ტექნოლოგიების განვითარების პროცესში გარდატეხა შეიტანა ისეთმა მოვლენებმა, როგორებიც იყო: ორთქლის ძრავის გამოგონება 1712 წელს, ელექტრობისა და შიგა წვის ძრავის გამოყენება 1800–იან წლებში, კავშირგაბმულობის საშუალებებისა და ელექტრონიკის განვითარება ბოლო ათწლეულებში, ასევე ატომური და კოსმოსური ტექნიკა და ტექნოლოგიები.

პროგრესული ტექნოლოგია ავტომატიზაციისა და სპეციალიზაციის მაღალი დონით, რომელზეც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული თანამედროვე საზოგადოება, შესამჩნევ კონტრასტს ქმნის იმ ტექნოლოგიებთან მძიმე შრომის გამოყენება, სპეციალიზაციის დაბალი დონე, რომელიც ჯერჯერობით გამოიყენება ბევრ ქვეყანაში.

ტექნოლოგია არის სფერო, რომელშიც ხდება სხვა მეცნიერებების კვლევების შედეგების პრაქტიკული გამოყენება საზოგადოების მოთხოვნილების შესაბამისად.

                                     

1. ტექნოლოგიის დარგები

 • საინფორმაციო ტექნოლოგია
 • ელექტრონიკა
 • მეტალურგია
 • მედიცინა
 • ტელეკომუნიკაცია
 • კულინარია
 • სამხედრო ტექნოლოგია
 • არქიტექტურა
 • ელექტროტექნიკა
 • ნანოტექნოლოგია
 • სოფლის მეურნეობა
 • ბიოტექნოლოგია
 • ბირთვული ტექნოლოგია
 • მიკროტექნოლოგია
 • მანქანათმშენებლობა
 • კოსმონავტიკა
 • აკუსტიკა
 • ტრანსპორტის ტექნოლოგია
                                     
 • ინფორმაციული ტექნოლოგია არის ტექნოლოგია რომელიც საჭიროა ინფორმაციის დამუშავებისათვის. კერძოდ, ის იყენებს კომპიუტერულ ტექნიკას, კომპიუტერულ პროგრამებს
 • ქიმიური ტექნოლოგია - მეცნიერება ნედლეულისა და შუალედური პროდუქტების მასობრივი ქიმიური გადამუშავების პროცესების, მეთოდებისა და საშუალებების შესახებ. ქიმიური
 • კომპიუტერული ტექნოლოგია ტელესაკომუნიკაციო და მიკროელექტრონულ ტექნოლოგიებთან ერთად - საინფორმაციო ტექნოლოგიების შემადგენელი ნაწილი. იგი შეისწავლის კომპიუტერების
 • მეცნიერება და ტექნოლოგია აზერბაიჯანში - წარმოადგენს აზერბაიჯანის სახელმწიფო სტრატეგიის ნაწილს. აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია არის ამ სახელმწიფო
 • მეცნიერება და ტექნოლოგია ალბანეთში - ალბანეთის ბიუჯეტში ტექბოლოგიასა და მეცნიერებაზე გაწეული ხარჯი არ აღემატებ მშპ - ს 0.18 - ს, რაც ევროპის მაშტაბით ყველაზე
 • ორდენოსანი საქართველოს სასოფლო - სამეურნეო ინსტიტუტი, სპეციალობა მეღვინეობის ტექნოლოგია 1999 - 2004 წლებში იყო საქართველოს მე - 5 მოწვევის პარლამენტის წევრი ყაზბეგის
 • საშუალებითაც შესაძლებელია PC თამაშების გაშვება სტანდარტულ ტელევიზორზე. ტექნოლოგია თავისთავში მოიცავს Drop and Play ძრავს, CD ან DVD ავტოგამშვებს და ავტომატურ
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სპეციალობით ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგია 2004 - 2008 წლებში იყო საქართველოს მე - 6 მოწვევის პარლამენტის წევრი პარტიული
 • RealD 3D - სტერეოსკოპური ციფრული კინოფილმების პროექციის ტექნოლოგია რომელსაც ქმნის და ყიდის კომპანია RealD. IMAX 3D - ისგან გასხვავებით, RealD არ მოითხოვს
 • Radiant AI - კომპანია Bethesda Softworks - ის მიერ შემუშავებული ტექნოლოგია The Elder Scrolls სერიისთვის, რომელიც არმოთამაშე პერსონაჟებს საშუალებას აძლევს
 • მეტალურგიის ფაკულტეტი სპეციალობით - ლითონების წნევით დამუშავების მანქანები და ტექნოლოგია 2004 - 2008 წლებში იყო საქართველოს მე - 6 მოწვევის პარლამენტის წევრი პარტიული
 • ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელებისას იყენებს თეორიულ მეცნიერულ ცოდნას. თვით ტექნოლოგია ნიშნავს ნივთიერების, ენერგიის და ინფორმაციის გადამუშავების ხერხს. გამოყენებითი
 • LightScribe - დისკზე გამოსახულების ლაზერული დატანის ტექნოლოგია LightScribe არის ტექნოლოგია რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია კომპაქტდისკის გაფორმება სურათით

Users also searched:

თანამედროვე ტექნოლოგია, იმფორმაციის ტექნოლოგია, საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია, ტექნოლოგიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები,

...
...
...