ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9
                                               

ფიზიკა

ფიზიკა - საბუნებისმეტყველო მეცნიერება,რომელიც შეისწავლის ბუნების უმარტივეს და ამავე დროს ყველაზე უზოგადეს კანონზომიერებებს, იკვლევს მატერიის აგებულებასა და თვისებებს, სივრცესა და დროში მის მოძრაობის ზოგად ფორმებს. ფიზიკა სხვა საბუნებისმეტყველო მე ...

                                               

ფორმა

ფორმა - მრავალმნიშვნელოვანი ცნება, რომელიც მეცნიერების სხვადასხვა დარგებში ფართოდ გამოიყენება ამა თუ იმ მოვლენისა თუ საგნის აღსანიშნავად. ფორმა მცენარეთა და ცხოველთა შიგასახეობრივი სახესხვაობაზე დაბალი ტაქსონომიური კატეგორიაა; ბოტანიკოსები ზოგჯერ ...

                                               

ფორმალური მეცნიერებები

ფორმალური ეწოდება მეცნიერებას, რომელიც შეისწავლის აბსტრაქტულ თემებს, რომელთაც ერთი შეხედვით პრაქტიკული გამოყენება არ გააჩნიათ. გამოყენებითი მეცნიერებების საპირისპიროდ, მათ წმინდა მეცნიერებებსაც უწოდებენ. ჭეშმარიტების დადგენისათვის მათი კვლევის მე ...

                                               

ქიმია

ქიმია - მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ნივთიერების შემადგენლობასა და აღნაგობას, ნივთიერების თვისებებს და გარდაქმნებს, ამ გარდაქმნათა ხელშემწყობ ან თავიდან აცილებისათვის აუცილებელ პირობებს. ქიმიკოსები სწავლობენ ქიმიურ ელემენტებს. ქიმიას გააჩნია ორ ...

                                               

ქიმიური კინეტიკა

ქიმიური კინეტიკა - ქიმიური რეაქციების კინეტიკა, მოძღვრება ქიმიურ რეაქციათა სიჩქარეებისა და მათი მექანიზმების შესახებ. გარდაქმნების პირველი გამოკვლევები ჩატარდა XX საუკუნის შუა წლებში. გერმანელმა ქიმიკოსმა ლუდვიგ ვილჰელმიმ შეისწავლა შაქრის ლერწმის ...

                                               

ქიმიური ფიზიკა

ქიმიური ფიზიკა - მეცნიერული დისციპლინა, ესაზღვრება ქიმიას და ფიზიკას. გერმანელი მეცნიერის ბოდენშტაინის მიერ არაგანშტოებული ჯაჭვური რეაქციების აღმოჩენის შემდეგ დაიწყო ქიმიური კინეტიკის განვითარება. აღმოაჩინეს და შეისწავლეს ქიმიური რეაქციები, რომლე ...

                                               

შუქტექნიკა

შუქტექნიკა - მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგი, რომლის დანიშნულებაცაა სინათლის გენერირების, სივრცეში გადანაწილების, მახასიათებლების გაზომვა და სხვათა გამოკვლება და დამუშავება: შეისწავლის აგრეთვე წყაროს სანათის შემომსხივარი და შუქსასიგნალო ხელსაწყოებ ...

                                               

წევრ-კორესპონდენტი

წევრ-კორესპონდენტი - აკადემიური წოდება. პირი, რომელიც არის სამეცნიერო საზოგადოების ან დაწესებულების, მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. საქართველოში წევრ-კორესპონდენტს ირჩევენ მეცნიერებათა აკადემიაში, მეცნიერული განვითარების საქმეში დიდი მიღწევებისათვ ...

                                               

ხელოვნებათმცოდნეობა

ხელოვნებათმცოდნეობა - ფართომნიშვნელობით საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კომპლექსი, რომელიც შეისწავლის ხელოვნებას–საზოგადოების მხატვრულ კულტურას მთლიანობაში და ხელოვნების ცალკეულ დარგებს. მათ სპეციფიკას, დამოკიდებულებას სინამდვილისადმი, მათ ადგილს საზო ...

                                               

Kinect

Kinect - სათამაშო "კონტროლერი კონტროლერის გარეშე" Xbox 360-ისთვის, რომელიც შექმნა ფირმა Microsoft-მა. ეს არის მოწყობილობა, რომლის საშუალებითაც Xbox 360-ის მფლობელებს შეეძლება სათამაშო კონტროლერის გარეშე მართონ კონსოლი საუბრით და სხეულის პოზებით. ...

                                               

ბეკო

არჩელიკი შეიქმნა 1955 წელს და შედის ჯგუფის Koc Holding-ის შემადგენლობაში. მისი დამფუძნებელი იყო თურქი ინჟინერი ბეჰბი კოჩი. ბიზნესი კოჩმა დაიწყო სამშენებლო მასალების ვჭრობით. 20 წლის განმავლობაში იგი მუშაობდა კომპანიაში Koczade Ahmet Vehbi Trading ...

                                               

ბორბალი

ბორბალი უტილიტარული საგანია, პირველად დამზადებული შუმერების მიერ, რომელიც თავის თავში აერთიანებს წრისა და მოძრაობის სიმბოლოს. ასოცირებულია ციური სხულების მოძრაობასთან. ამავე დროს ბორბალიც, როგორც ბორჯღალი, თავისი ცენტრის გარშემო დატრიალებული ჯვარ ...

                                               

დგუში

დგუში - მოძრავი ცილინდრული ნაწილი. დგუშის დანიშნულებაა მიიღოს აირების წვის შედეგად წარმოქმნილი თბური ენერია და თითისა და ბარბაცას საშუალებით გადასცეს მუხლა ლილვს. დგუში ასევე ემსახურება დამხმარე ტაქტებს: შეშვება, შეკუმშვა, მუშა სვლა და აირების გა ...

                                               

ვესტელი

Vestel A.Ş. - თურქული ტექნიკის მწარმოებელი კომპანია, რომელიც შედგება 18 კომპანიისგან და სპეციალიზირებულია საყოფაცხოვრებო ტექნიკასა და საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე. ვესტელის შტაბი და საწარმოო ქარხანა მდებარეობს მანისაში, ხოლო კომპანიის მშობელია სტამ ...

                                               

ლეპტოპი

ლეპტოპი - პორტატული პერსონალური კომპიუტერი, რომლის კორპუსში არის ჩვეულებრივი პერსონალური კომპიუტერის კომპონენტები გაერთიანებული. ის არის მსუბუქი და მოსახერხებელი, ნოუთბუქებს აქვთ ბატარეა რომლებიც დენის წყაროს გარეშე ძლებენ 1 საათიდან 15 საათამდე. ...

                                               

პოლიგრაფია

პოლიგრაფია, ტექნიკურ საშუალებათა ერთობლიობა ბეჭდური პროდუქციის დასამზადებლად. მისი კლასიკური ვარიანტი შედგება სამი ძირითადი საწარმოო პროცესისაგან: ნაბეჭდი პროდუქტის საბოლოო სახემდე დაყვანა. უშუალოდ ბეჭდვა, საბეჭდი ფორმების მომზადება, პოლიგრაფიის ...

                                               

სათამაშო კონტროლერი

სათამაშო კონტროლერი - მოწყობილობა რომელიც გამოიყენება ინფორმაციის შესაყვანად ვიდეო თამაშებში. როგორც ჩვეულებრივ, კონტროლერი უერთდება ვიდეო კონსოლს. კონტროლერით ხდება თამაშის ან კონსოლის მენიუს პერსონაჟის ან მისი ელემენტების მართვას.

                                               

ტექნიკური ტერმინოლოგია

ტექნიკური ტერმინოლოგია - რაიმე პროფესიის ან სხვა საქმიანობის სპეციალიზებული ლექსიკონია. ზოგან ტექნიკური ტერმინოლოგია ჟარგონად მოიხსენიება, ან, განსაკუთრებით იურისპრუდენციაში, ხელოვნებათა ტერმინებად იწოდება. ფრაზა ინდუსტრიული ტერმინი იგივეა რაც ტე ...

                                               

ფილტრაცია

ფილტრაცია ან ფილტრირება - არაერთგვაროვანი სისტემების გამოყოფა, მარტივი ტიხრის მეშვეობით, რომელიც უშვებს დისპერსიულ გარემოსდა აკავებს დისპერსულ მყარ ფაზას. ეს მეთოდი გამოიყენება წყალში ხსნად და უხსნად ნივთიერებათა ნარევების გასაყოფად. მისი მოქმედე ...

                                               

ჩაბერვა

ჩაბერვა - ვრცელდება უაგრეგატო ჩაბერვა დინამიური, ჩქარული და სხვ., რომლის საშუალებით შესაძლებელი ხდება ძრავის ფორსირება და მისი მუშაობის ეკონომიური მაჩვენებლის გაუმჯობესება. აგრეგატული ჩაბერვა ხორციელდება ამძრავი კომპრესორის, ტურბოკომპრესორის ან კ ...

                                               

ციფრული სისტემა

ციფრული სისტემა მართვისა - მართვის ავტომატური სისტემა, რომელშიც ხდება სიგნალების დაკვანტვა დონისა და დროის მიხედვით. ზემოქმედების უწყვეტი სიგნალები წარმოიქმნება სისტემის ანალოგურ ნაწილში და გარდაიქმნება ანალოგურ-ციფრულ გარდამქმნელში, აქედან კი ცი ...

                                               

ძრავა

ძრავა - მანქანა, რომელიც რაიმე ენერგიას გარდაქმნის მექანიკურ ენერგიად. გამოყენებული ენერგია შეიძლება იყოს სითბური, გრავიტაციული, ქარის, წყლის და ა. შ. ძრავა შედგება მრუდხარა ბარბაცა მექანიზმისგან, რომლის შემადგენლობაში შედის შემდეგი დეტალები: დგუ ...

                                               

ჭანჭიკი

ჭანჭიკი - მანქანათა ნაწილებისა და ნაგებობათა გასართი შეერთებისათვის განკუთვნილი დეტალი. ჭანჭიკი ღეროა, რომელსაც ერთ ბოლოზე აქვს კუთხვილი, მეორე ბოლოზე კი - სხვადასხვა ფორმის ექვსკუთხა ან ოთხკუთხა თავი. ჭანჭიკს ამზადებენ ნახშირბადიანი, მცირედ ლეგი ...

                                               

ჰელიოტექნიკა

ჰელიოტექნიკა - ტექნიკის დარგი, რომელიც შეისწავლის მზის რადიაციის ენერგიის გარდაქმნას ენერგიის ისეთ სახეობად, რომელიც უფრო ხელსაყრელია პრაქტიკული საქმიანობისთვის. ეს დარგი მოიცავს ჰელიოდანადგარების კვლევისა და დაპროექტების საკითხებს. მზის ფოტოელექ ...

                                               

.ფილი

.ფილი.ფილია - რთული სიტყვის შემადგენელი ნაწილი, ნიშნავს სიყვარულს, რაიმესადმი მიდრეკილებას. მისი ანტონიმია -ფობია.

                                               

ავია.

ავია. - რთული სიტყვის პირველი შემადგენელი ნაწილი. აღნიშნავს საავიაციოს, ავიაციისას. ავიაჰორიზონტი ავიაფოსტა ავიამზიდი ავიატექნიკოსი ავიაცია ავიასპორტი ავიამოდელიზმი ავიახაზი

                                               

არარელიგიურობა ქვეყნების მიხედვით

არარელიგიურობა, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ათეიზმს, აგნოსტიციზმს, იგნოსტიციზმს, ანტირელიგიურობას, რელიგიურ სკეპტიციზმს, თავისუფალ აზროვნებას, ანტითეიზმს, აპათეიზმს, ურწმუნოებას, სეკულარულ ჰუმანიზმსა და დეიზმს, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვ ...

                                               

ბუდინის გუბერნატორების სია

ამ სტატიაში მოცემულია ბუდინის ოსმალი გუბერნატორების სია. ეს თანამდებობა დაარსდა ბუდის დაპყრობიდან წლიდან 1686 წლამდე. რამაზანოღლუ უზუნ სულეიმან-ფაშა 1541–1542 ქუჩუქ ბალი-ფაშა 1542–1543 იაჰიაფაშაზადე მეჰმედ-ფაშა 1543–1548 გაზი ქასიმ-ფაშა 1548–1551 ...

                                               

დიარბექირის გუბერნატორების სია

ამ სტატიაში წარმოდგენილია დიარბექირის გუბერნატორების სია. ეს თანამდებობა 1515 წელს დაარსდა და გაუქმდა 1919 წელს. ბიიქლი მეჰმედ-ფაშა 1515–1521 დივანე ჰუსრევ-ფაშა 1521–1528 ფილ იაქუფ–ფაშა 1528–1530 სულეიმან ფაშა 1530–1532 იბრაჰიმ ფაშა 1532–1534 სახ ...

                                               

კაპუდან-ფაშების სია

სარუჯა-ფაშა 1390–1392 ჩავლი-ბეი?- 1416. ბალთაოღლუ სულეიმან-ფაშა 1451–1453. ჰამზა-ბეი 1453–1456. ჰას იუნუს-ბეი 1456–1459. ქასიმ-ბეი 1459–1460. ქადიმ ისმაილ-ბეი 1461–1462. იაქუბ-ბეი 1462–1463. ზაგანოს-ფაშა 1463–1466. ველი მაჰმუდ-ფაშა 1466–1474. გედ ...

                                               

მითური და ფოლკლორული ვამპირების სია

ვამპირები - მითოლოგიური ან ფოლკლორული არსებები. ხშირად, გამოცოცხლებული ადამინის ცხედრები, რომლებიც ადამიანისა და/ან ცხოველის სისხლით იკვებებიან. ამას გარდა, ვამპირები ხშირად არიან სხვადასხვა მხატვრული ფილმისა თუ ლიტერატურის გმირები. თუმცა, ვამპირ ...

                                               

პარაფილიების სია

ნეკროფილია - სექსუალური ლტოლვა გვამების მიმართ. აკვაფილია - აღგზნება წყლისგან, ან წყლიან გარემოსგან, მაგ. აბაზანა, ან საცურაო აუზი. ნიკტოფილია - სექსუალური აღგზნება სიბნელის, ან ღამის მიმართ. აპოტემნოფილია - სექსუალური აღგზნება გამოწვეული იმით, რ ...

                                               

ფობიების სია

ფობია - სიტყვა, რომელიც თავდაპირველად ბერძნულ მითოლოგიაში გამოიყენებოდა დემონისა და ერთ-ერთი ღმერთის აღსანიშნავად. ფობიამ ფართო გავრცელება ჰპოვა XX საუკუნის დასაწყისში და ჯერ ფსიქიატრიაში იქცა ტექნიკურ ცნება-ტერმინად, ხოლო მოგვიანებით კი ფსიქოლოგ ...

                                               

შუმერის მეფეთა სია

შუმერის მეფეთა სია არის ერთგვარი მატეანე. ეს არის ძველი შუმერული ტექსტი სადაც ჩამოთვლილია შუმერული ქალაქების მეფეები. დოკუმენტი ძალიან არასანდოა, რადგან აქ ისტორიული პირების გარდა ლეგენდარული მეფეებიც არიან ჩამოთვლილნი.

                                               

ვარსკვლავების აკადემია

ვარსკვლავების აკადემია - ენდემოლის მიერ დადგმული წარმატებული სატელევიზიო შოუს ფორმატი, რომელიც აერთიანებს ორ ყველაზე პოპულარულ სატელევიზიო ბრენდს - რეალურ შოუსა და საკონცერტო სანახაობას.

                                               

ვარსკვლავების აკადემია (საქართველო)

"ვარსკვლავების აკადემია" - კომპანია მაგთისა და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ერთობლივი პროექტი. საქართველოში აკადემიამ 2008 წლიდან აიღო გეზი. გადაცემის პროდიუსერი გიორგი ხაბურზანიაა. მაყურებელთა აქტივობის მაქსიმუმი პირველი სეზონის ფინალში დაფიქსირდა, ...

                                               

აკორდი (მუსიკა)

აკორდი - სამი და მეტი მუსიკალური ბგერის თანაჟღერადობა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ აუცილებელი არ არის, ნოტები ერთად სრულდებოდეს. აკორდად შეიძლება ჩაითვალოს არპეჯიოც. როგორც წესი, აკორდები გამოიყენება თანამედროვე დასავლურ, დასავლეთ აფრიკულ და ოკეანი ...

                                               

ალტერაცია

ალტერაცია მუსიკაში - კილოს საფეხურების ან ბგერათრიგის ძირითადი საფეხურების სიმაღლის შეცვლა ნახევარი ან მთელი ტონით. ალტერაციის ნიშნებია ♯ {\displaystyle \sharp } - ნახევარტონით ამაღლება, ♭ {\displaystyle \flat } - ნახევარტონით დადაბლება, ♯ ♯ {\di ...

                                               

ოქტავა

ოქტავა - მუსიკალური ინტერვალი, სადაც თანაფარდობა ბგერების სიხშირეთა შორის არის 1:2. ოქტავის ინტერვალი მოიცავს დიატონური ბგერათრიგის რვა საფეხურს, მაგალითად, "დო" -დან შემდგომ "დო" -მდე ან "რე" -დან შემდგომ "რე" -მდე და ა შ. ოქტავა აღინიშნება ციფრ ...

                                               

პოლიფონია

პოლიფონია - ორი ან რამდენიმე დამოუკიდებელი, ფუნქციურად თანასწორუფლებიანი მელოდიის ერთდროული ჟღერადობა. პოლიფონიური მუსიკისთვის დამახასიათებელია ინტელექტუალიზმი, მხატვრულ-სახეობრივი განზოგადება, ობიექტურობა და ერთაფექტიანობა. მისთვის ტიპურია მუსიკ ...

                                               

ბუტლეგური ჩანაწერი

ბუტლეგური ჩანაწერი არის აუდიო ან ვიდეო ჩანაწერი, ძირითადად - არალეგალური ფორმის. მასზე ხშირად წარმოდგენილია ამა თუ იმ მუსიკოსის კონცერტი. როგორც წესი, ბუტლეგი არაოფიციალური სახის გამოცემაა, თუმცა უკანასკნელ წლებში სულ უფრო მეტი მუსიკოსი მის გამოც ...

                                               

ვოკალისტი

ვოკალისტი - მუსიკოსი, რომელიც ინსტრუმენტად იყენებს საკუთარ ხმას, რომელსაც აფორმირებს იგი რიტმურად და მელოდიურად. ვოკალისტის მიერ შესრულებულ მუსიკას სიმღერა ჰქვია, რომელსაც შესაძლოა ახლდეს აკომპანემენტი, შესრულებული ერთი ინსტრუმენტალისტიდან დაწყებ ...

                                               

თავისუფალი მუსიკა

თავისუფალი მუსიკა, ისევე როგორც თავისუფალი პროგრამა, არის მუსიკა რომლის კოპირება, დისტრიბიუცია და მოდიფიცირება ნებისმიერი მიზნებისთვისაა შესაძლებელი. ასე რომ, თავისუფალი მუსიკა ან საზოგადოებრივ დომენშია განთავსებული, ან ლიცენზირებულია საზოგადოებრ ...

                                               

ირლანდიის ჩანაწერების ასოციაცია

ირლანდიის ჩანაწერების ასოციაცია) - ასოციაცია, რომელიც წარმოადგენს ირლანდიის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ინტერესებს. ასოციაციის მონაწილეები შეიძლება გახდნენ მხოლოდ ირლანდიული კომპანიები. ყველა მონაწილეს შეაქვს ყოველწლიური შესატანი და დღეისათვის IRMA-ს ...

                                               

კარაოკე

კარაოკე - გართობის ფორმა, რომლის დროსაც მოყვარული მომღერლები მღერიან მუსიკალური ჩანაწერის თანხლებით და მიკროფონის გამოყენებით. მუსიკა ხშირად პოპულარული პოპ სიმღერაა, სადაც ორიგინალური მომღერლის ხმა ამოღებულია, ან ჩაწეულია. სიმღერის ტექსტი ჩვეულებ ...

                                               

ლეიბლი

ხმისჩამწერი ლეიბლი ან უბრალოდ, ლეიბლი - ისეთი კომპანიის შექმნილი ბრენდი ან სავაჭრო ნიშანი, რომელიც აუდიო - და ვიდეოჩანაწერების წარმოებით, გავრცელებით და პოპულარიზაციით არის დაკავებული. ეს მასალა სხვადასხვა პოპულარულ ინფორმაციის მატარებელზეა მოთავ ...

                                               

მუსიკალური ჩანაწერის გაყიდვების სერტიფიკაცია

მუსიკალური ჩანაწერის გაყიდვების სერიფიკაცია - სერტიფიკაციის სისტემა, რომელიც მუსიკალური ჩანაწერის გარკვეული რაოდენობის ასლის გაყიდვისას გამოიყენება. თითქმის ყველა ქვეყანა RIAA სერთიფიკაციის სხვადასხვა კატეგორიას მიჰყვება, რომლებსაც ძვირფასი მასალ ...

                                               

სიმღერების ავტორი

სიმღერების ავტორი - მუსიკოსი, რომელიც წერს ტექსტს ან მუსიკას სიმღერებისათვის. მას, ვინც მხოლოდ ტექსტებს წერს, შესაძლოა ეწოდოს ტექსტების ავტორი, ხოლო ვინც მხოლოდ მუსიკას წერს - კომპოზიტორი. სიმღერების ავტორები ხშირ შემთხვევაში თავად ასრულებენ საკუ ...

                                               

არს ნოვა

არს ნოვა, ჰუმანისტური მიმდინარეობა XIV საუკუნის ფრანგულ და იტალიურ მუსიკაში. მაღალ პროფესიულ დონემდე აამაღლა საერო ვოკალურ-ინსტრუმენტული ჟანრები, ხელი შეუწყო მათს დაახლოებას საყოფაცხოვრებო მუსიკაში, აგრეთვე ფოლკლორში გავრცელებული მაჟორული კილოს დ ...

                                               

ატონალური მუსიკა

ატონალური მუსიკა აგრეთვე ცნობილი, როგორც ატონალურობა, ატონალიზმი, ატონურობა - ყველაზე ფართო გაგებით, წარმოადგენს მუსიკას, რომელსაც აკლია ტონალური ცენტრი ანუ ტონალობა. ატონალობა, ამ გაგებით, ჩვეულებრივ აღწერს 1908 წლიდან დღემდე დაწერილ კომპოზიციებ ...