ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 225
                                               

პლაზმიდები

პლაზმიდები - დნმ-ის მცირე ზომის მოლეკულები, რომლებიც ფიზიკურად განცალკებენულნი არიან გენომის ქრომოსომებისგან და შეუძლიათ დამოუკიდებელი რეპლიკაცია. როგორც წესი, პლაზმიდები გვხვდება ბაქტერიებში და წარმოადგენენ ორჯაჭვიან რგოლოვან მოლეკულებს, თუმცა ი ...

                                               

ტელომერაზა

ტელომერაზა - ფერმენტი, რომელიც დნმ-ის განსაკუთრებულ განმეორებად თანმიმდევრობებს ამატებს დნმ-ის ჯაჭვის 3-ბოლოზე ტელომერების უბნებზე, რომლებიც განლაგებულნი არიან ქრომოსომების ბოლოებზე, ეუკარიოტულ უჯრედებში. ტელომერები შეიცავენ შემჭიდროვებულ დნმ-ს დ ...

                                               

ტერმინატორი (დნმ)

ტერმინატორი - დნმ-ის ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობა, რომელსაც რნმ-პოლიმერაზა სცნობს და მიიჩნევს რნმ-ის მოლეკულის სინთეზის შეწყვეტისა და ტრანსკრიპციული კომპლექსის დისოციაციის მანიშნებლად. ხშირად ეს თანმიმდევრობები მთავრდება თიმინური ნუკლეოტიდების ჯაჭ ...

                                               

ჩარგაფის კანონები

ჩარგაფის კანონები - სისტემა ემპირიულად აღმოჩენილი კანონებისა, რომლებიც აღწერენ დნმ-ში აზოტოვანი ფუძეების განსხვავებულ ტიპებს შორის არსებულ რაოდენობრივ შესაბამისობებს. კანონები ჩამოყალიბდა 1949 - 1951 წლებში ბიოქიმიკოს ერვინ ჩარგაფის ჯგუფის ნამუშე ...

                                               

TiVo Corporation

TiVo Corporation – ამერიკული კომპანია, რომელიც სპეციალიზირებულია პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირებაზე, ასევე კოპირებისგან მის დაცვაზე. Rovi Corporation 2009 წლის ივლისამდე ცნობილი იყო სახელწოდებით Macrovision Solutions Corporation Macrovision.

                                               

HTTP სტატუსის კოდები

HTTP სტატუსის კოდი - წარმოადგენს სერვერიდან მიღებული პასუხის პირველ სტრიქონს, როდესაც მოთხოვნა შესრულებულია HTTP პროტოკოლის მეშვეობით. სერვერიდან დაბრუნებული პასუხის პირველი სტრიქონის პირველი რიცხვი აღნიშნავს თუ რა მდგომარეობაში ბრუნდება პასუხი, ...

                                               

IP-მისამართი

IP-მისამართი - ლოკალურ ქსელში ან ინტერნეტში ჩართული მოწყობილობის უნიკალური იდენტიფიკატორი. IP-მისამართი წარმოადგენს 32-ბიტურ IPv4 ვერსიით ან 128-ბიტურ IPv6 ვერსიით ორნიშნა რიცხვს. IP-მისამართის ჩაწერის მოხერხებულ ფორმას წარმოადგენს ოთხი ათობითი რ ...

                                               

LOL

LOL - ინტერნეტ სლენგი, აბრევიატურა ინგლისური სიტყვებისა laughing out loud ან laugh out loud, მისი პირდაპირი თარგმანია – სიცილი ხმამაღლა. მის შექმნას მოჰყვა უამრავი სხვა, მისი მსგავსი აბრევიატურული სლენგის წარმოქმნა. შეინიშნება ტენდენცია, რომ აბრე ...

                                               

Mozilla Foundation

Mozilla Foundation - არაკომერციული ორგანიზაცია, შექმნილი პროექტ Mozilla-ს მიერ უზრუნველყოფისა და მართვისათვის. ეს ორგანიზაცია ამყარებს შექმნის პოლიტიკას, ექსპლუატაციას უწევს პროექტისთვის აუცილებელ ინფრასტრუქტურას, აკონტროლებს საქონლის ნიშნებს და ...

                                               

POST (HTTP)

POST - კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში HTTP პროტოკოლით მხარდაჭერილი მოთხოვნის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება მსოფლიო აბლაბუდაში. POST-მოთხოვნა ითვალისწინებს, ვებ-სერვერის მიერ მოთხოვნის ტანით შემოსაზღვრული მონაცემების მიღებას, უმეტეს შემთხვევაში – შესანახ ...

                                               

ბანი (ინტერნეტი)

ბანი - ინტერნეტში მომხმარებლის კონტროლისათვის მიღებული ერთ–ერთი საშუალება. როგორც წესი, ბანი წარმოადგენს მომხმარებლისათვის რომელიმე უფლების ჩამორთმევას ან შეზღუდვას. ეს შესაძლებლობები გააჩნიათ ინტერნეტ–საიტებს სპამების, ვანდალების, და სხვა პირები ...

                                               

ბლოგი

ბლოგი - ერთი ან რამდენიმე ადამიანის მიერ წარმოებული საიტი, რეგულარული ჩანაწერებით, რომლიც აღწერს სხვადასხვა მოვლენებს, შეიცავენ გრაფიკულ, ვიდეო, აუდიო მასალას. ბლოგების უმეტესობა შეიცავს კომენტარს ან ახალ ამბავს კონკრეტული თემის შესახებ, ზოგჯერ კ ...

                                               

ვებ-სერვისი

ვებ–სერვისი, ვებ–მომსახურება - ვებ–მისამართით იდენტიფიცირებული პროგრამული სისტემა სტანდარტული ინტერფეისით. ვებ–სერვისები ზემოქმედებენ ერთმანეთზე. გამოყენებისას ვებ–სერვისებს უწოდებენ მომსახურებას ინტერნეტში. ამ თვალსაზრისით, ტერმინი საჭიროებს დაზ ...

                                               

ვებ-ფერები

ვებ-ფერებს იყენებენ ვებგვერდების დიზაინისთვის. არსებობს ინტერნეტში ფერთა წარმოდგენის რამდენიმე საშუალება: წარმოდგენა ძირითადი სიყვებით ინგლ., მაგ. green, red black. ბრაუზერის მიერ ფერის სახელის ამოცნობისთვის მხოლოდ ძირითადი დაახ. 16 ფერის გამოყენ ...

                                               

ვებგვერდი

ვებგვერდი - საიტის შემადგენელი ნაწილი. იგი წარმოადგენს ინფორმაციის წყაროს და შეიცავს ჰიპერტექსტებს, რომელთა საშუალებითაც ხდება სხვადასხვა დოკუმენტის მოძიება და კავშირი. ყველაზე ხშირად საიტი დაწერილია HTML ან XHTML ვებ პროგრამირების ენაზე და ხელმი ...

                                               

ინტერნეტ ოქმი

IP - მარშრუტიზაცია ქსელური ოქმი, საფუძველი TCP/IP ოქმების სტეკი. IP ოქმი RFC 791 გამოიყენება ქსელის ერთი ჰოსტიდან მეორეზე მონაცემთა არასანდო პაკეტებად დაყოფილად გადაცემისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ამ ოქმის დონეზე მონაცემთა დანიშნულებამდე უცვლელად მისვ ...

                                               

ინტერნეტ-ფორუმი

ინტერნეტ ფორუმი, იგივე გზავნილების დაფა - ვებ–პროგრამების კლასი საიტის მომხმარებელთა ურთიერთობის ორგანიზებისათვის. ტერმინი "ფორუმი" ზუსტად შეესაბამება ამ სიტყვის არსს. ეს არის სადისკუსიო საიტი, სადაც მომხმარებლები ერთმანეთს ესაუბრებიან გზავნილები ...

                                               

ინტერნეტის პირველადი დომენი

ინტერნეტის დომენი - ინტერნეტის რესურსების სამისამართო სახელის ელემენტი. მაგალითად ქართული ვიკიპედიის მისამართში ka.wikipedia.org, უკანასკნელი კომპონენტი წარმოადგენს მაღალი დონის დომენს. იგი გამოიყენება ინტერნეტის რესურსების გარკვეული ჯგუფების იდე ...

                                               

ინტრანეტი

ინტრანეტი ახდენს Lan-ის და Wan-ის დაკავშირებას ერთ ორგანიზაციაში და ხელმისაწვდომია ამ ორგანიზაციის წევრებისათვის. იგივე ინტერნეტია, ოღონდ ერთ ორგანიზაციაში. ამ ორგანიზაციას ვებ გვერდის გაშვებაც შეუძლია. დაცული კავშირი გარედანაც შეიძლება შემოღწევა.

                                               

მიმი

მიმი ან მემი - კულტურული ინფორმაციის ფრაგმენტი. მიმი შეიძლება იყოს ნებისმიერი იდეა ან ქცევა, რომელიც შეგნებულად თუ შეუგნებლად ადამიანიდან ადამიანზე ვრცელდება საუბრით, წერით, ვიდეოთი, რიტუალით, ჟესტებით და ა.შ. არსებითად მიმი არის ინფორმაცია, მაგრ ...

                                               

პოსტი

პოსტი - ცალკეული შეტყობინება ინტერნეტ-ფორუმზე. იმისათვის, რომ დავტოვოთ შეტყობინება ანუ "დავპოსტოთ" ინტერნეტ-ფორუმი, აუცილებელია შევავსოთ შესაბამისი ფორმა საიტზე. ფორუმის შეტყობინებებში გარდა შინაარსისა მითითებულია ავტორის სახელი ე.წ.ნიკი, რიცხვი ...

                                               

რუნეტი

რუნეტი - ინტერნეტის ნაწილი რუსულ ენაზე. ვრცელდება ყველა კონტინენტზე, მათ შორის ანტარქტიდაზეც, თუმცა ყველაზე მეტად კონცენტრირებულია დსთ-ში და კერძოდ რუსეთში. უმეტესწილად რუსული ენის გამოყენების დომენებია.su.ru.рф.ua.by.kz.com.org. ყველა პოპულარუსლ ...

                                               

საიტი

საიტი - ვებგვერდების, სურათების, ვიდეოების და ა. შ. ერთობლიობა, რომელიც ატვირთული არის ერთ ან რამდენიმე სერვერზე და რომელიც, ჩვეულებრივ, ხელმისაწვდომია ინტერნეტით, ტელეფონით. HTTP/HTTPS პროტოკოლის საშუალებით.

                                               

საძიებო სისტემა

საძიებო სისტემა არის ვებ საიტი, რომლის დანიშნულებაცაა ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიება. ძიება უმეტეს შემთხვევაში ხორციელდება მსოფლიოს ფართო ქსელში. მოძიებული ინფორმაცია ტიპების მიხედვით შეიძლება დაიყოს ვებ გვერდებად, სურათებად, ვიდეოებად და ა.შ. ას ...

                                               

სერვერი (კომპიუტერი)

სერვერი ან ჰოსტი - დიდი კომპიუტერი, რომლის გამოყენება შეუძლია ერთდროულად ბევრ მომხმარებელს. მასში შეიძლება ინახებოდეს სხვადასხვა პროგრამების, ფაილებისა და მონაცემთა ბაზების ძალიან დიდი რაოდენობა. სიტყვა "სერვერი" გამოიყენება ორი მნიშვნელობით: სერ ...

                                               

ფიშინგი

ფიშინგი - ინტერნეტ-თაღლითობის და კიბერ დანაშაულებრივი ფორმა, ელ-ფოსტის ან სხვაგვარი შეტყობინებების გაგზავნა ცნობილი რეალური ორგანიზაციის სახელით ან ლოგოთი. ფიშინგის სუბიექტის მიზანია, აიძულოს მიმღები, გამოავლინოს პირადი დაცული ინფორმაცია შემდგომი ...

                                               

ჩატი

ჩატი - რეალურ დროში კომპიუტერულ ქსელში შეტყობინებების გაცვლის საშუალება. აგრეთვე, პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ასეთი ურთიერთობების ორგანიზების საშუალებას იძლევა. მისთვის დამახასიათებელი ნიშანია რეალურ დროში ან მის ახლოს არსებული კომუნიკაცია. ...

                                               

ნოოსფერო

ნოოსფერო - ბუნებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების სფერო, სადაც ადამიანის გონივრული მოქმედება წარმოადგენს განვითარების მთავარ, მამოძრავებელ ფაქტორს. ცნება ნოოსფერო მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში შემოიღეს პიერ ტეიარ დე შარდენმა და ედუარდ ლე რუამ, ...

                                               

ჰაკერი

ჰაკერები) ეწოდება კომპიუტერული პროგრამისტების განსაკუთრებულ ჯგუფს. პირველად ეს ტერმინი 1960-იან წლებში გაჩნდა და ამის შემდეგ მას მრავალი მნიშვნელობა გაუჩნდა. ჰაკერი აუცილებლად, სულ ცოტა, 2 პროგრამირების ენას უნდა ფლობდეს, ერკვეოდეს ქსელში და იყენ ...

                                               

ეპისტემოლოგია

ეპისტემოლოგია, გნოსეოლოგია - ფილოსოფიის ნაწილი, რომელიც შეისწავლის შემეცნების პროცესის კანონზომიერებებს, არკვევს, რა არის ჭეშმარიტება და როგორ შეიმეცნება იგი, როგორია სუბიექტისა და ობიექტის მიმართება შემეცნების პროცესში და, საერთოდ, შესაძლებელია ...

                                               

Cogito ergo sum

Cogito, ergo sum - რენე დეკარტის ფილოსოფიური მტკიცება, ახალი დროის დასავლური რაციონალიზმის ფუნდამენტური ელემენტი. ეს მტკიცება დეკარტმა წამოაყენა როგორც პირველადი უტყუარობა, ჭეშმარიტება, რომელშიც შეუძლებელია ეჭვის შეტანა - და რომელზე დაყრდნობითაც, ...

                                               

ნიუკომის პარადოქსი

ნიუკომის პარადოქსი - აზრითი ექსპერიმენტი, რომელიც 1960 წელს მოიგონა ფიზიკოსმა უილიამ ნიუკომმა. იგი გვთავაზობს თამაშს ორი მონაწილით - წინასწარმეტყველითა და უშუალოდ მოთამაშით.

                                               

ოპტიმიზმი

ოპტიმიზმი - ყველაფერში კარგის, ნათელი მხარეების დანახვა, უკეთესი მომავლის რწმენა. ოპტიმიზმის მიხედვით, ცხოვრება მშვენიერია და ნებისმიერი სიტუაციიდან გამოსავალი არსებობს. მისი საპირისპირო ცნებაა პესიმიზმი. ამ ცნების ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია "ჭ ...

                                               

პესიმიზმი

პესიმიზმი - ადამიანის ან კაცობრიობის არსებობის ზოგადად უარყოფითი შეფასება. მოვლენათა ერთობლიობის ან არსთა შეფასება შესაძლოა დრამატულად განსხვადებოდეს სხვადასხვა ადამიანთა მიერ, მიუხედავად ფაქტების იდენტურობისა. ამ ფენომენის ყველაზე თვალსაჩინო მაგ ...

                                               

GEOnet სახელების სერვერი

GEOnet სახელების სერვერი - სახელთა ბაზა, რომელიც შეიცავს გეოგრაფიული დასახლებების სახელს აშშ-ს გარეთ. იგი ინახავს გეოგრაფიული ადგილების ოფიციალურ სახელებს, რომელიც დაადგინა აშშ-ს გეოგრაფიული სახელების საბჭომ. GNS მონაცემების გამოყენება არ შემოიფა ...

                                               

აზიმუტი

აზიმუტი - კუთხე, რომელიც იქმნება ჩრდილოეთის მიმართულებას, დამკვირვებელსა და დასაკირვებელ საგანს შორის. მას ჩრდილოეთის მიმართულებიდან საათის ისრის მოძრაობის გაყოლებით 0-დან 360°-მდე ითვლიან. რომ განვსაზღვროთ აზიმუტი, ჯერ კომპასით აუცილებლად უნდა დ ...

                                               

გეოგრაფიული კოორდინატები

გეოგრაფიული კოორდინატები - გრძედი და განედი, განსაზღვრავს წერტილის მდებარეობას დედამიწის ზედაპირზე. განედი - კუთხე, პლანეტის ცენტრიდან მოცემულ წერტილამდე გავლებულ ხაზსა და ეკვატორის სიბრტყეს შორის, რომელიც ითვლება 0-დან 90°-მდე ეკვატორის ორივე მხ ...

                                               

გლობალური ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი სისტემა

გლობალური ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი სისტემა - აშშ-ის გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემა. იგი გვაწვდის საიმედო ადგილმდებარეობის განსაზღვრას, ნავიგაციასა და განრიგის სერვისებს მსოფლიოს მასშტაბით. იგი მუშაობს ნებისმიერ ამინდში, დღესა თუ ღ ...

                                               

ეკვატორი

ეკვატორი - წარმოსახვითი გადაკვეთის ხაზი დედამიწის ზედაპირის სიბრტყეზე, პლანეტის ბრუნვის ღერძის პერპენდიკულარულად, რომელიც მის ცენტრს ჭრის. ამგვარად ეკვატორი დედამიწას ჭრის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევარსფეროებად. სხვა პლანეტების და ასტრონომიული სხეუ ...

                                               

კვანძი (ნავიგაცია)

XIX საუკუნის შუახანებამდე ხომალდის სიჩქარეს ზღვაზე ლაგით ზომავდნენ. კვანძის წარმოშობა კი სექტორული ლაგის პრინციპს უკავშირდება. ხომალდის სიჩქარე იზომება დროის გარკვეულ მონაკვეთში ჩვეულებრივ 15 წმ ან 1 წთ. მზომელის ხელზე გავლილი კვანძების რაოდენობი ...

                                               

კომპასი

კომპასი - ორიენტაციის გაგნებისათვის განკუთვნილი ხელსაწყო. კომპასი პირველად ჩინეთში გამოიგონეს 2 ათასი წლის წინ, მოგვიანებით, XII საუკუნეში კი მისი გამოყენება ევროპაშიც დაიწყეს. კომპასი მეტალისაგან დამზადებული მრგვალი კოლოფია. მის ცენტრში დამაგრებ ...

                                               

ლოტი (ხელსაწყო)

ლოტი - სანავიგაციო ხელსაწყო; იყენებენ გემის ბორტიდან წყლის სიღრმის გასაზომად. განასხვავებენ ხელის, მექანიკურ და ჰიდროაკუსტიკურ ლოტებს. ხელის ლოტი შედგება კონუსის ფორმის ტყვიის ან თუჯის საწონისაგან, რომლის წვეროზე მიბმულია გვარლი, რომელიც დაყოფილი ...

                                               

სამხრეთი პოლუსი

სამხრეთი პოლუსი / სამხრეთი გეოგრაფიული პოლუსი - წერტილი, სადაც დედამიწის ბრუნვის წარმოსახვითი ღერძი კვეთს მის ზედაპირს სამხრეთ ნახევარსფეროში. დედამიწის ზედაპირის ნებისმიერი სხვა წერტილი სამხრეთი პოლუსის მიმართ ყოველთვის ჩრდილოეთით მდებარეობს. გა ...

                                               

ჩრდილოეთი პოლუსი

ჩრდილოეთი პოლუსი / ჩრდილოეთი გეოგრაფიული პოლუსი - წერტილი ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, რომელშიც დედამიწის ბრუნვის წარმოსახვითი ღერძი კვეთს დედამიწის ზედაპირს. დედამიწის ზედაპირის სხვა ნებისმიერი წერტილი ჩრდილოეთ პოლუსის მიმართ ყოველთვის სამხრეთის მიმ ...

                                               

ჰიდროლოკაცია

ჰიდროლოკაცია - წყალქვეშა ობიექტების მდებარეობის განსაზღვრა ხმოვანი სიგნალების საშუალებით. ხმოვან სიგნალებს გამოასხივებს თვით ობიექტი ან წარმოიქმნება ხელოვნურად შექმნილი ბგერითი სიგნალების ობიექტიდან არეკვლის შედეგად. ჰიდროლოკაციას ფართოდ იყენებენ ...

                                               

აგრონომი

აგრონომი - უმაღლესი განათლების მქონე სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი უპირატესად მიწათმოქმედებისა და მემცენარეობის დარგში.

                                               

აგრონომიული მომსახურება

აგრონომიული მომსახურება - ღონისძიებათა სისტემა, რომელსაც მიწათმოქმედების კულტურის ასამაღლებლად ატარებენ სამიწათმოქმედო ორგანოები და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები. აგრონომიული მომსახურების მიზანია პრაქტიკული დახმარება გაუწიოს კოლეგებსა და მეურნე ...

                                               

აგროფიზიკა

აგროფიზიკა, აგრონომიული ფიზიკა - მეცნიერება მცენარის სასიცოცხლო გარემო პირობების კვლევის ფიზიკური მეთოდებისა და მცენარის ცხოველმოქმედების ფიზიკური პროცესების შესახებ. აგროფიზიკა შეიმუშავებს ნიადაგისა და ჰაერის მიწისპირა ფენაში ფიზიკური პირობების ...

                                               

ეროზია

ეროზია - წყლის ნაკადის დამანგრეველი ზემოქმედება კალაპოტის ამგებელ ქანებსა და ნიადაგზე. გაპირობებულია წყლის ჭავლის და ნაკადში ატივტივებული მყარი მასალის უშუალო მექანიკური მოქმედებით კალაპოტზე. აღნიშნული პროცესები, ჩვეულებრივ, ერთდროულად მიმდინარეო ...

                                               

მიწათმოქმედების სისტემები

მიწათმოქმედების სისტემა - ურთიერთდაკავშირებული აგროტექნიკური, მელიორაციული და ორგანიზაციული ღონისძიებების კომპლექსი, რომელიც მიმართულია მიწის ეფექტურად გამოყენების, ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება-გადიდებისა და სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მაღა ...