ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22
                                               

ტროპიკული ფაუნა

ტროპიკული ფაუნა - ეკვატორულ, სუბეკვატორულ და ტროპიკულ სარტყლებში ცხოველების ერთობლიობა. ხმელეთის ტროპიკული ფაუნა წარმოდგენილია ნოტიო ტროპიკული და ეკვატორული ტყეების, მარადმწვანე ხეშესფოთლოვანი და ფოთოლმცვივანი ტროპიკული ტყეების, სავანებისა და სხვ ...

                                               

აბსორბცია

აბსორბცია - აირის შთანთქმა სითხის ან მყარი სხეულის მიერ. ადსორბციისაგან განსხვავებით, აბსორბციის დროს შთანმთქმელია აბსორბენტის მთელი მოცულობა. აბსორბცის მოვლენა გახსნის ანალოგიურია: შთამნთქმელში იხსნება აირების ნარევის ან ხსნარის შემადგენელი ერთ- ...

                                               

ამომგდები ძალა

ამომგდები ძალა არის ძალა, რომელიც სითხეში ან აირში ჩაშვებულ ყოველ სხეულზე მოქმედებს, მიმართულია ზევით, უდრის სხეულის მიერ გამოდევნილი სითხის ან აირის წონას და გამოდევნილი მოცულობის სიმძიმის ცენტრშია მოდებული. ზოგჯერ ამ წევის ძალას, სითხეში სხეული ...

                                               

აქროლადობა

აქროლადობის აპარატი ორთქლის გახურებით. იძულებითი ცირკულაციის აპარატები. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ცილინდრული აქროლადობის აპარატები დაკლაკნილი მილების გაცხელებით ან გახურებადი პერანგით. შიდა და გარე გამაცხელებელი კამერებიანი აპარატები აპკური აპ ...

                                               

დალექვა

დალექვა - ეს არის თხევადი დისპერსიული სისტემების დაყოფა ფაზებად მიზიდულობის ძალის მოქმედებით. ამ მეთოდით შეიძლება წყალში ან სითხეში უხსნადი, ერთმანეთში უხსნადი, თუკი მათ აქვთ სხვადასხვა სიმკვრივე და მყარი ნივთიერებების გამოყოფა. მაგალითად, რომ გა ...

                                               

რეზონანსი

რეზონანსი - მოვლენა, რომლის დროსაც გარე ძალის სიხშირე w {\displaystyle w} უახლოვდება თავისუფალ სიხშირე w {\displaystyle w} 0 -ს და ხდება იძულებითი რხევის ამპლიტუდის მკვეთრი ზრდა. არსებობს რეზონანსის რამდენიმე სახე: მექანიკური და აკუსტიკური, ელექტ ...

                                               

ხახუნი

ხახუნი - მყარი სხეულების ურთიერთქმედების პროცესი, მათი შეფარდებითი მოძრაობისას ან მყარი სხეულის მოძრაობისას აირის ან სითხის გარემოში. მეორენაირად უწოდებენ ფრიქციულ ურთიერთქმედებას. ხახუნის პროცესების შესწავლას აწარმოებს ფიზიკის დარგი რომელსაც ეწო ...

                                               

ქცევა

ქცევა - გარემო სიტუაციაზე ორგანიზმის მიზანშეწონილ რეაქციათა სისტემა. ქცევის ანალიზისა განასხვავებენ ქცევის სუბიექტს, ქცევის ობიექტს, ქცევის გარკვეულ პროგრამასა და მისი შესრულების ეფექტურობის შეფასების მექანიზმს. ორგანიზაციის ტიპის მიხედვით ასხვავ ...

                                               

ჩვევა

ჩვევა - ვარჯიშის შედეგად გამომუშავებული მეტ-ნაკლებად ავტომატიზებული მოქმედება, რომლის შემადგენელი მოძრაობები ცნობიერების მონაწილეობის გარეშე სრულდება. როგორც შეძენილი ქცევა, ჩვევაც ანტიპოდია ისეთი თანდაყოლილი ქცევებისა, როგორიცაა ინსტინქტები და უ ...

                                               

ჩვეულება

ჩვეულება - ჩვევის ისეთი სახე, რომლის შესრულება სუბიექტის მოთხოვნილებად გადაიქცა. ასეთ ჩვეულებაში ავტომატიზებულია არა მხოლოდ მოქმედების მიმდინარეობა, არამედ მისი შესრულების მოთხოვნილებაც, რომელიც ამოძრავებს ჩვევას სათანადო გადაწყვეტილების გარეშეც. ...

                                               

კერნუნოსი

კერნუნოსი - კელტების რქიანი ღმერთი, ასოცირდება ნადირობასა და მოსავლიანობასთან. მას ხშირად გამოსახავდნენ რქიანი გველის სახით, ადამიანის ტანით და ხარის ან ცხვრის თავით, აგრეთვე ირმების გარემოცვაში ან თავზე ირმის რქებით. კერნუნოსი იყო მიწისქვეშეთის ...

                                               

ნერეიდა (თანამგზავრი)

ნერეიდა - პლანეტა ნეპტუნის თანამგზავრი; ერთადერთი თანამგზავრი მზის სისტემაში, რომელსაც ძლიერ წაგრძელებული ორბიტა აქვს; აღმოაჩინა ამერიკელმა ასტრონომმა ჯ. ჰ. კოიპერმა 1949 წ.

                                               

ცა

ცა - ატმოსფეროს ან გარე კოსმოსის ნაწილი, დანახული ნებისმიერი ასრონომიული ობიექტის ზედაპირიდან. მისი ზუსტი განსაზღვრა რამდენიმე მიზეზის გამო შეუძლებელია. ცა ზოგჯერ განმარტებულია, როგორც პლანეტის ატმოსფეროს ხშირი, აიროვანი ზონა. ღამით, თუ ცა მოწმენ ...

                                               

აკადემია

აკადემია უმაღლესი სასწავლებლის აღმნიშვნელი ტერმინია, რომელიც მომდინარეობს პლატონის მიერ დაფუძნებული ფილოსოფიის სკოლიდან, ათენში, დაახლოებით ძვ.წ. 385 წელს. სანამ აკადემია სკოლა გახდებოდა ის ძველი ათენის კედლებს გარეთ არსებული ზეთისხილის ბაღი იყო ...

                                               

აკადემიური თავისუფლება

აკადემიური თავისუფლება არის პროფესორის უფლება თავისუფლად, რეპრესიების, სამუშაოს დაკარგვისა და დაპატიმრების შიშის გავლენის გარეშე ეწეოდეს შემოქმედებით, კვლევით და საგანმანათლებლო საქმიანობას. აკადემიური თავისუფლება მუდმივი განსჯის საგანია და პრაქტ ...

                                               

ალმა-მატერი

ალმა-მატერი თანამედროვე მნიშვნელობით გამოიყენება აკადემიის, უმაღლესი განათლებისა და კვლევის ცენტრის, უნივერსიტეტის მნიშვნელობით. ამერიკულ ინგლისურში ხშირად მიუთითებს საშუალო ან დაწყებით სკოლაზე. ძველ რომში გამოიყენებოდა დედა ღვთის, მოგვიანებით, შ ...

                                               

დისერტაცია

დისერტაცია - სამეცნიერო შრომა, რომელიც საჯაროდ უნდა დაიცვას ავტორმა სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. წერითი სამეცნიერო და ლიტერატურული ნაშრომების საჯარო დაცვის სისტემა ჩამოყალიბდა შუა საუკუნეებში გერმანულენოვანი ქვეყნების უნივერსიტეტებში, ხოლო X ...

                                               

სტიპენდია

სტიპენდია - ფულადი დახმარება, რომელიც ეძლევა მოსწავლეებს, სტუდენტებს, დოქტორანტებს, სხვადასხვა ტიპის სასწავლებელთა მოსწავლეებს. სტიპენდია შეიძლება გადაეცეს სოციალური ნიშნით, ასევე კარგი სწავლისა და მაღალი აკადემიური მოსწრების საფუძველზე.

                                               

აზროვნების ექვსი ქუდი

აზროვნების ექვსი ქუდი - ედუარდ დე ბონოს მიერ შემუშავებული მეთოდი, რომელიც დაკავშირებულია პარალელური აზროვნების იდეასთან. ეს მეთოდი ჯგუფებს საშუალებას აძლევს, დაგეგმონ აზროვნების პროცესები დეტალური და შემაკავშირებელი გზით და უფრო ეფექტურად იფიქრონ ...

                                               

დისკალკულია

დისკალკულია არის შესწავლის უუნარობა, რომელიც გამოიხატება მათემატიკის სწავლისა, ან გაგების სირთულეებში.

                                               

პედაგოგიკა

პედაგოგიკა - მეცნიერება ადამიანის აღზრდისა და განათლების შესახებ. ამ ტერმინში თავდაპირველად მხოლოდ ბავშვთა აღზრდა იგულისხმებოდა. იგი შეისწავლის აღზრდის არსს, მიზნებს, ამოცანებს და კანონზომიერებებს, მის როლს საზოგადოების ცხოვრებასა და ადამიანის გა ...

                                               

აზროვნების დონეები

აზროვნების დონეები - პედაგოგის, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორის ბ. ბლუმის თეორიის მიხედვით, გამოყოფენ აზროვნების შემდეგ დონეებს: ცოდნა, გაგება, გამოყენება, ანალიზი, სინთეზი და შეფასება. აზროვნების ეს დონეები საფეხურებს ქმნიან, სადაც ყოველი მომდე ...

                                               

ვუნდერკინდი

ვუნდერკინდი - გერმანული სიტყვაა, ქართულად ნიშნავს ფენომენალური ნიჭის მქონე ბავშვს. ვუნდერკინდს ახასიათებს ადრეულ ასაკში გამოვლენილი ნიჭი რაღაცისადმი. თავისი ნიჭით ცნობილია ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი. მას უკვე 3 წლისას ჰქონდა ს ...

                                               

მაიევტიკა

მაიევტიკა - სოკრატეს პედაგოგიური მეთოდი. მაიევტიკა ემყარება წარმოდგენას, რომლის მიხედვითაც მასწავლებელი პირდაპირ ვერ გადასცემს მნიშვნელოვან ცოდნას და ჭეშმარიტებას მოწაფეს, არამედ მას შეუძლია მოწაფეში დაფარული ამ ცოდნის გამჟღავნება შეკითხვების დას ...

                                               

ფრიდრიხის გამომცემლობა

ფრიდრიხის გამომცემლობა - გამომცემლობა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. სათავო ოფისი მდებარეობს ქალაქ ჰანოვერის მახლობლად სოფელ ველბერში პატარა ქალაქ ზეელცესთან. კლეტის ჯგუფის საწარმო გამოსცემს უპირატესად პედაგოგიკურ ჟურნალებს.

                                               

ჩათვლა

ჩათვლა - ცოდნის შემოწმების ფორმა; როგორც წესი, ჩათვლით თავდება სტუდენტებისა და საშუალო სპეციალისტური სასწავლებლების მოსწავლეთა მიერ ჩატარებული მუშაობა პრაქტიკულებზე და სემინარებზე, სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა, საკურსო პროექტების დაცვა. სასწავლო ...

                                               

კავკასიური სახლი

კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი - კავკასიური სახლი - კულტურულ-საგანმანათლებლო, სამშვიდობო და გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია. "კავკასიური სახლი" ხელს უწყობს საქართველოსა და კავკასიის კულტურული მემკვიდრეობისა და ბუნების დაცვა-გადარჩენას; იმ სულიერ-ინტელექ ...

                                               

მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტი

ჰალლე-ვიტენბერგის მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტი, ასევე მოიხსენიება როგორც MLU - არის საზოგადოებრივი, კვლევებზე ორიენტირებული უნივერსიტეტი გერმანიის საქსონიის-ანჰალტის ფედერალურ მხარეში ჰალეს და ვიტბენბერგის ქალაქებში. MLU სტუდენტებს სთავაზობს გერმა ...

                                               

ანალების სკოლა

"ანალების" სკოლა, ან "ახალი საისტორიო მეცნიერება" - ისტორიული მეცნიერების მიმართულებები, დაარსებული ლუსიენ ფევრისა და მარკ ბლოკის მიერ.

                                               

ახალი სკოლა (ნიუ-იორკი)

ახალი სკოლა - უნივერსიტეტი ქალაქ ნიუ-იორკში, გრინვიჩ-ვილიჯი, ქვემო მანჰეტენი. უნივერსიტეტში სწავლობს დაახ. 9.300 სტუდენტი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებში. მთავარ დისციპლინათა შორისაა სოციალური მეცნიერებები, ლიბერალური ხელოვნება, ჰუმანიტარულ ...

                                               

ბოლონიის პროცესი

ბოლონიის პროცესი - ევროპის ქვეყნების განათლების სისტემების დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნას უმაღლესი განათლებისათვის. ამ უკანასკნელის მიზანი კი არის ევროპის მოქალაქეთა დასაქმებისა და მო ...

                                               

ბოლონიის უნივერსიტეტი

ბოლონიის უნივერსიტეტი - მსოფლიოში სიძველით მეორე უნივერსიტეტია ბოლონიაში, იტალია. 2000 წლიდან სახელი გადაერქვა და ეწოდება Alma mater studiorum მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტის ტიტულის პატივსაცემად. უნივერსიტეტმა ქარტია მიიღო ფრიდრიხ I ბა ...

                                               

გუნდიშაფურის აკადემია

გუნდიშაფურის აკადემია სასანიდთა იმპერიის ინტელექტუალური ცენტრი იყო. აკადემიაში ასწავლიდნენ მედიცინას, ფილოსოფიას, თეოლოგიასა და მეცნიერებას. აქაური მასწავლებლები ზოროასტრიულ და სპარსულთან ერთად ბერძნულ და ინდურ ტრადიციებშიც იყვნენ განსწავლული. კე ...

                                               

დართმუზის კოლეჯი

დართმუზის კოლეჯი - კერძო აკადემიური დაწესებულება ჰანოვერში, ნიუ-ჰემპშირი, აშშ. კოლეჯი აივი ლიგის წევრია და ერთ-ერთია ცხრა კოლონიურ კოლეჯთაგან, რომელიც ამერიკის რევოლუციამდე დაარსდა. კოლეჯი დაფუძნდა 1769 წელს ელეაზარ უილოკის მიერ ნაწილოვრივ ამერიკ ...

                                               

ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაცია

ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაცია, ეუა წარმოადგენს 47 ქვეყნის 850-ზე მეტი უმაღლესი სასწავლებლის გაერთიანებას, სთავაზობს რა მათ თანამშრომლობის, ასევე უმაღლესი განათლების და კვლევითი პოლიტიკის ინფორმაციის გაცვლის არენას. ასოციაციის წევრები არიან ევ ...

                                               

ევროპული სკოლა

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დახმარებით სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში ცოდნის გაღრმავების მიზნით, ევროპული სკოლის მოსწავლეები საბავშვო ბაღიდან ეუფლებიან ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტრუმენტების გამოყენებას. ეს პრ ...

                                               

ვანდერბილტის უნივერსიტეტი

ვანდერბილტის უნივერსიტეტი კერძო არასექტარული უნივერსიტეტია ნეშვილში, ტენესი. დაფუძნდა 1873 წელს 1 მილიონი დოლარით, რომელიც რკინიგზისა და საზღვაო გადაზიდვების მაგნატმა კორნელიუს ვანდერბილტმა გაიღო. მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთში თავად არასდროს ყო ...

                                               

ვენის უნივერსიტეტი

ვენის უნივერსიტეტი ავსტრიაში დაფუძნდა 1365 წელს რუდოლფ IV-ის მიერ და შესაბამისად Alma Mater Rudolphina დაერქვა. ეს უდიდესი და უძველესი უნივერსიტეტია გერმანულენოვან სამყაროში. ვენის სხვა უნივესიტეტებისგან გამოსარჩევად, მას ასავე არაფორმალურად "ჰოპ ...

                                               

თბილისის განათლების ცენტრები

ახალი საინვესტიციო სკოლა საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკა საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი თბილისის სამედიცინო აკადემია ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისის სახელმწიფო ...

                                               

იაგელონის უნივერსიტეტი

იაგელონის უნივერსიტეტი - უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება კრაკოვში, უძველესი და ერთ-ერთი უდიდესი პოლონეთში, ერთ-ერთი უძველესი ევროპაში. დაარსდა 1364 წლის 12 მაისს პოლონეთის მეფის კაზიმირ III დიდის ინიციატივით. განახლდა და გაფართოვდა დედოფალი იადვიგ ...

                                               

ირმის ნახტომი (განათლება)

ირმის ნახტომი - საქართველოს სკოლების კომპიუტერიზაციის პროგრამა საქართველოს საგანმანათლებლო რეფორმის ფარგლებში. პროგრამა 2005 წელს დაიწყო და მიზნად ისახავს 4 წლის მანძილზე საქართველოს ყველა სკოლას უზრუნველყოფას კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კ ...

                                               

კალგარის უნივერსიტეტი

კალგარის უნივერსიტეტი მდებარეობს კალგარის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, ალბერტას პროვინციაში, კანადა. უნივერსიტეტში დაახლოებით 23 500 სრული და 4 500 არასრული დასწრების სტუდენტი სწავლობს. მას 100-მდე საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა გააჩნი ...

                                               

კარნეგი-მელონის უნივერსიტეტი

კარნეგი-მელონის უნივერსიტეტი კერძო კვლევითი უნივერსიტეტია პიტსბურგში, პენსილვანია. ჩამოყალიბდა 1967 წელს კარნეგის ტექნოლოგიის ინსტიტუტისა და მელონის ინდუსტრიული კვლევის ინსტიტუტის გაერთიანების შედეგად. კარნეგი-მელონი აშშ-ში უძველესი დრამატული სკო ...

                                               

კოდალას აკადემია

"კოდალას აკადემია" - ვირტუალური აკადემია, რომელიც "ინოვაციური განათლების ფონდმა" 2010 წელს დააარსა. პროექტის მიზანია საგანმანათლებლო პროცესში ინოვაციური მეთოდების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობა, ასევე სკოლის მოსწავლეებისათვი ...

                                               

კორნელის უნივერსიტეტი

კორნელის უნივერსიტეტი - ამერიკის კვლევითი უნივერსიტეტი ითაკაში, ნიუ იორკი. აივი ლიგის უნივერსიტეტთა შორის ყველაზე ახალგაზრდა, იგი ეზრა კორნელმა და ენდრიუ დიკსონ უაითმა დააფუძნეს 1865 წელს. ეზრა ასევე ვესტერნ იუნიონ ტელეგრაფ კომპანის ერთ-ერთი დამფ ...

                                               

კუპერ იუნიონი

კუპერის კავშირი მეცნიერებისა და ხელოვნების განვითარებისთვის - კერძო დაფინანსების კოლეჯი ქვემო მანჯეტენზე, ნიუ-იორკი. მდებარეობს ისტ-ვილიჯში, კუპერის მეოდანსა და ასტორ პლეისის კუთხეში. ეს ერთ-ერთი იმ მცირეთაგანია ამერიკულ უმაღლეს სასწავლებელთა შორ ...

                                               

ლაიფციგის უნივერსიტეტი

ლაიფციგის უნივერსიტეტი - ევროპის ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტი, მდებარეობს ქ. ლაიფციგში. დაარსდა 1409 წლის 2 დეკემბერს ფრედერიკ I-სა და მისი ძმა უილიამ II, მაისენის მარკგრაფის მიერ და თავდაპირველად ოთხი ფაკულტეტისგან შედგებოდა. ამჟამად უნივერსიტ ...

                                               

პეკინის უნივერსიტეტი

პეკინის უნივერსიტეტი, კოლოქვიალურად ცნობილი ჩინეთში როგორც ბეიდა - წამყვანი კვლევითი უნივერსიტეტი ჩინეთში. დაარსდა 1898 წელს და ჩინეთში ერთ-ერთი უძველესია.

                                               

რატგერსის უნივერსიტეტი

რატგერსი, ნიუ-ჯერსის შტატის უნივერსიტეტი - უმსხვილესი უმაღლესი სასწავლებელი ნიუ-ჯერსის შტატში. სიძველით მერვე კოლეჯი აშშ-ში, რატგერსს თავდაპირველად ქარტია 1766 წელს მიენიჭა, როგორც ქუინს კოლეჯს. მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტი თავდაპირველად რო ...

                                               

სალამანკის უნივერსიტეტი

სალამანკის უნივერსიტეტი - უნივერსიტეტი ქალაქ სალამანკაში, მადრიდის ჩრდილო-დასავლეთით. იგი ესპანეთის სიძველით მეორე უნივერსიტეტია, და მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი. დააარსა ალფონსო IX-მ 1218 წელს.