ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197
                                               

სტოკჰოლმის სინდრომი

სტოკჰოლმის სინდრომი - სიმპათიისა და მიზიდულობის პარადოქსალური რეაქცია, რომელიც მსხვერპლს აგრესორის მიმართ ახასიათებს. მოცემულმა მოვლენამ თავისი სახელწოდება მიიღო რეალურ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც 1973 წლის 23 აგვისტოს მოხდა. ამ დღეს, სტოკჰოლმი ...

                                               

ტემპერამენტის ტიპები

ტემპერამენტი ეწოდება ადამიანის იმ ფსიქიკურ თვისებას, რომელიც წარმოადგენს პიროვნების ემოციური ცხოვრების საფუძველს. ფსიქოლოგიაში, ფსიქიატრიაში და ფიზიოლოგიაში მიღებულია ტემპერამენტის ის ძირითადი ოთხი ტიპი, რომლებიც პირველად ჰიპოკრატეს მიერ იყო აღწე ...

                                               

ფერების სიმბოლიზმი და ფსიქოლოგია

ფერის სიმბოლიზმი ხელოვნებასა და ანთროპოლოგიაში დიდი მნიშვნელობის მატარებელია, რადგან ფერს ყველა კულტურაში თავისი დატვირთვა გააჩნია. ფერის ფსიქოლოგია იკვლევს ფერის გავლენას ადამიანის ქცევასა და გრძნობებზე. ფერის სიმბოლიზმი ცვალებადია დროსა და კულტ ...

                                               

ფი-ფენომენი

ფი-ფენომენი - მოძრაობის შეგრძნება, რომელიც წარმოიქმნება სინათლის სტაციონარული წყაროების თანმიმდევრული ჩართვით, აგრეთვე თვით ამ მოძრაობის ფორმა. ფი-ფენომენი აღმოაჩინა მაქს ვერთჰაიმერმა 1910 წელს და აღწერა სტატიაში "მოძრაობის აღქმის ექსპერიმენტალურ ...

                                               

ფიდლერის მოდელი

ფიდლერის მოდელი - ლიდერობის თეორია ინდუსტრიულ და ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაში, რომელიც წარმოადგინა ფრედ ფიდლერმა,იგი იყო ერთ-ერთი წამყვანი მეცნიერი, რომელიც დაეხმარა ამ სფეროს გადასულიყო ლიდერის თვისებების და პიროვნული მახასიათებლების შესწავლიდან მა ...

                                               

ფსიქოანალიზი

ფსიქოანალიზი - ფსიქოთერაპიის მეთოდი და ზოგადფსიქოლოგოური მოძღვრება, რომელიც კვლევის ძირითადი ობიექტად ხდის არაცნობიერ ფსიქიკურ პროცესებსა და მოტივაციას. ის პირველი სტრუქტურიზებული ფსიქოდინამიკური თეორიაა. ჩამოყალიბდა XIX საუკუნის დასასრულსა და XX ...

                                               

ფსიქოთერაპია

ფსიქოთერაპია - ფსიქოლოგიური საშუალებებისა და ხერხების გამოყენებით დარღვეული ფსიქიკური ჯანმრთელობის მკურნალობის მეთოდებისა და ხერხების სისტემა.

                                               

ფსიქოლოგია

ფსიქოლოგია - მეცნიერება ადამიანის ფსიქიკურ კანონზომიერებათა შესახებ. მისი ინტერესის საგანი არა მარტო ფსიქიკური აქტივობებია, არამედ ადამიანი როგორც მთლიანი-პიროვნება, მისი ქცევის გაგება. ტერმინი ფსიქოლოგია მომდინარეობს ბერძნული სიტყვებიდან ფსიქე რ ...

                                               

შემგროვებლობა (დაავადება)

შემგროვებლობა - პათოლოგია, ფსიქიკური აშლილობა. იგი ახალი შესულია DSM-5-ში, ფსიქოლოგიური აშლილობების სადიაგნოსტიკო და სტატისტიკური სახელმძღვანელოში. პათოლოგიური შემგროვებლობის აშლილობა ახლახანს აღმოაჩინეს და მასზე ჯერ არ არის ჩატარებული კლინიკური ...

                                               

შემოქმედებითი წარმოსახვა

შემოქმედებითი წარმოსახვა - სააზროვნო პროცესი, რომლის დროსაც გონებით მიზანმიმართულად ხდება სინამდვილის მაქსიმალურად თვალსაჩინო წარმოდგენა, მნიშვნელობა არ აქვს ამ დროს თვალები ღიაა თუ დახუჭული. ადგილი აქვს უკვე განცდილი მხედველობითი აღქმის განმეორე ...

                                               

ჰიპნოზი

ჰიპნოზი - ცნობიერების შეცვლილი მდგომარეობა, რომელიც ხასიათდება ღრმა მოდუნებით, შთაგონებისადმი მიმღებლობით, აღქმის, მეხსიერების, მოტივაციის და თვითკონტროლის ცვლილებებით. ჰიპნოზში მყოფი ადამიანი გარეგნულად ძილის მაგვარ მდგომარეობაში იმყოფება, თუმცა ...

                                               

Homo habilis

Homo habilis - ჰომოს გვარის პირველი შესაძლო წარმომადგენელი. ამ სახეობას დაერქვა ჰომო ჰაბილისი, რადგან მისი განამარხებული ნაშთები დაკავშირებულია ადრეულ ქვის იარაღებთან. ხასიათდება ზომიერად დიდი თავის ტვინით და ადრეულ ჰომინინებთან შედარებით მცირე კ ...

                                               

აჭარლები

აჭარლები - ქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი. ძირითადად ცხოვრობენ აჭარის ტერიტორიაზე, ამავე დროს აჭარელთა კომპაქტური დასახლებები არის გურიაში, ქვემო ქართლში და კახეთში.

                                               

გუდამაყრელები

გუდამაყრელები - ქართველ მთიელთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი. ხშირად მთიულების ქვეჯგუფად განიხილავენ. ძირითადად ცხოვრობენ დუშეთის მუნიციპალიტეტში, გუდამაყრის არაგვის ხეობის ოც სოფელში. მოსახლეობის ძირითად ნაწილს შეადგენენ მთიულები, აგრეთვე მეზობელი კუთხეებ ...

                                               

ეთნოგრაფია

ეთნოგრაფია - ხალხის ყოფისა და კულტურის წარმოშობისა, განსახლებისა და კულტურულ-ისტორიული კავშირის შემსწავლელი ჰუმანიტარული მეცნიერება. XIX საუკუნის I ნახევარში გაიზარდა ინტერესი ევროპის ხალხთა ეთნოგრაფიისადმი. შეიქმნა გათხრითი არქეოლოგია, რის შედეგ ...

                                               

ეთნოსი

ეთნოსი - ჰომეროსის მიხედვით, ადგილსამყოფელი, საცხოვრებელი, კერა, კარავი. ეთნოსით აღინიშნება აგრეთვე ჩვევა, მიდრეკილება, ადათი, წესრიგი და ხასიათი, როგორც რისამე თავისებურება, ნიშანი, თვისება. მოგვიანებით სიტყვა "ეთნოსს" ეძლევა ფსიქოლოგიური მნიშვნ ...

                                               

თუშები

თუშები - ქართველ მთიელთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი, ცხოვრობენ თუშეთში - დიდი კავკასიონის ჩრდილოეთ ფერდობებზე, პირიქითა და გომეწრის ალაზნის სათავეებში, აგრეთვე კახეთში - ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. თუშები საუბრობენ ქართული ენის თუშურ დიალექტზე, ...

                                               

იმერლები

იმერლები - დასავლეთ ქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი. ძირითადად ცხოვრობენ იმერეთის ტერიტორიაზე, მდინარე რიონისა და მისი შენაკადების ხეობებში. იმერელთა კომპაქტური დასახლებებია საქართველოს სხვა კუთხეებშიც: სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი. იმერლებ ...

                                               

იმერხეველები

იმერხეველები - ქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი. ისინი ცხოვრებენ თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზე, ისტორიული ტაო-კლარჯეთის ერთ პროვინციაში - იმერხევის მთიან რეგიონში. მათ დღემდე შენარჩუნებული აქვთ ქართული ენა, კულტურისა და ყოფის რიგი თავისებურებები. ...

                                               

კავკასიის ადგილთა და ტომების აღწერის მასალათა კრებული

"კავკასიის ადგილთა და ტომების აღწერის მასალათა კრებული" - სერიული გამოცემა 46 ტომად. აქედან 44 ტომი გამოიცა თბილისში, ხოლო 2 ტომი - მაჰაჩყალაში. გამოცემის ინიციატორი იყო კავკასიის სასწავლო ოლქის ზედამხედველი კ. იანოვსკი. "სბორნიკ მატერიალოვ დლია ...

                                               

კევრი

კევრი – პურეულის სალეწი იარაღი. ტრაპეციის ან სამკუთხედის ფორმისაა. შეკრულია გათლილი ფიცრებისაგან. გვხვდება "ერთიანი" – ცალფიცრიანი ან ერთ ხეში გამოყვანილი, "ორიანი" – ორფიცრიანი და სამფიცრიანი. აგებულებითა და დამზადების ტექნიკით ცნობილია თავიანი ...

                                               

ლეჩხუმელები

ლეჩხუმელები აგრეთვე სკვიმნები - ქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი. ძირითადად ცხოვრობენ ისტორიული ლეჩხუმის, დღევანდელი ცაგერის რაიონის ტერიტორიაზე, მდინარე ცხენისწყლის შუა დინებაზე, აგრეთვე მის მიმდებარე რაჭისა და იმერეთის სოფლებში. კულტურისა და ყოფის ...

                                               

მარანი

დახურული მარანი უპირატესად აღმოსავლეთ საქართველოშია გავრცელებული. საღვინე ქვევრები მარანშივეა ჩაფლული. აქვეა მეღვინეობის ინვენტარიც, წურავენ ყურძენს, აყენებენ და ინახავენ ღვინოს. ამგავრი მარანი კარგადაა შეხამებული აღმოსავლეთ საქართველოს ბუნებრივ ...

                                               

მეგრელები

მეგრელები - ქართველთა სუბეთნიკური ჯგუფი. წარსულში ეკავათ ისტორიული კოლხეთის ცენტრალური რაიონები, ამჟამად სახლობენ - სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რიგ მუნიციპალიტეტებში. მეგრელთა უმრავლესობა ორენოვანია და ძირითადად ...

                                               

მესხები

მესხები - ერთ-ერთი უძველესი ქართული ტომი, ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს, მესხეთის მოსახლენი. თანამედროვე მესხებში დღევანდელი სამცხის ანუ ახალციხის, ადიგენისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობას გულისხმობენ, ზოგიერთ შემთხვევაში აგრე ...

                                               

რაჭველები

რაჭველები - ქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი. ძირითადად ცხოვრობენ მდინარე რიონის ზემო წელზე, ამბროლაურისა და ონის რაიონებში. რაჭის გარდა მათი კომპაქტური დასახლებებია ქვემო ქართლშიც - თეთრი წყაროსა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში. წარსულში ცნობილი იყვნე ...

                                               

სვაზი

სვაზი - ხალხი, სვაზილენდის ძირითადი მოსახლეობა. ცხოვრობენ აგრეთვე სვაზილენდთან მოსაზღვრე სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში. მოსახლეობის საერთო რაოდენობაა 2 389 143. ენა-სვაზი, განეკუთვნება ბანტუ ენათა ოჯახს. უმრავლესობა ტრადიციულ რწმენებს-ბუნების ძალთ ...

                                               

სვანები

სვანები - ქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი. ძირითადად ცხოვრობენ სვანეთში, მესტიისა და ლენტეხის რაიონებში, აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონის ჩრდილოეთ ნაწილში. სვანი ეკომიგრანტები დღეს საქართველოს ბევრ რეგიონშია ჩასახლებული: ი ...

                                               

ფშავლები

ფშავლები - ქართველ მთიელთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი. ძირითადად ცხოვრობენ დუშეთის რაიონში, ფშავის არაგვის აუზში. მათი კომპაქტური დასახლებებია აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა რეგიონებში: ერწო-თიანეთი, კახეთი. ფშაური მოსახლეობა ასევე გაფანტულია მდინარ ...

                                               

ფხოველები

ფხოველები, იგივეა, რაც ძვ. ქართული წყაროების ფხოელნი, ფხოველნი, მხ. რცხ. ფხოვი - საქართველოს ისტორიული რეგიონის, ფხოვის – დღევანდელი ფშავისა და ხევსურეთის მცხოვრებნი. პირველი ისტორიული ცნობა ფხოველების შესახებ წყაროებში გვხვდება "მოქცევაჲ ქართლის ...

                                               

ხევსურები

ხევსურები - ქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი, ძირითადად სახლობენ ხევსურეთში, დიდი კავკასიონის ორივე მხარეს ხევსურეთის არაგვისა და არღუნის აუზებში. ინტენსიური მიგრაციის შედეგად მათი სოფლები გაჩნდა აგრეთვე ხევში, ერწო-თიანეთში, კახეთში, ქვემო ქართლში. ...

                                               

ლანდსკნეხტები

ლანდსკნეტხები - გერმანულენოვანი დაქირავებული მეომრები გვიანი შუა საუკუნეების ევროპაში. ლანდსკნეხტთა რაზმები შედგებოდა შუბოსნების, მათი დამხმარე ფეხოსნებისა და წინა რიგებში მდგომი დოპელსოლდნერებისგან. ამ უკანასკნელთა შეიარაღებაში საორხელო ხმალი ან ...

                                               

ოსტეოლოგია

ოსტეოლოგია - ანატომიის ნაწილი, რომელიც სწავლობს ძვლების ფორმასა და სტრუქტურას. როგორც ანთროპოლოგიის ნაწილი, სწავლობს ჩონჩხის ცვლილების კანონზომიერებას ადამიანის სქესის, რასის და ასაკობრივ თვისებების გათვალისწინებით და მათ მორფოლოგიას. ოსტეოლოგია ...

                                               

კეფის ძვალი

კეფის ძვალი - კენტი ძვალი ადამიანის თავის ქალაზე. ყალიბდება ხრტილოვან საფუძველზე, მასში ჯერ კიდევ მუცლადყოფნის პერიოდში წარმოიქმნება 6 გაძვალების წერტილი: თითო-თითო დიდი ხვრელსი წინ და გვერდებზე, სამი კი - უკან. ახალშობილთა კეფის ძვალს უკვე ოთხი ...

                                               

მოტეხილობა

მოტეხილობა ნიშნავს ძვლის მთლიანობის დარღვევას, რასაც მასზე მოქმედი ძალა იწვევს. ამ დროს ზიანდება არა მარტო ძვალი, არამედ მის ირგვლივ მდებარე რბილი ქსოვილებით: კუნთები, ფასცია, მყესი, სისხლძარღვები, ნერვები და სხვა. არსებობს დაავადება არასრულყოფილ ...

                                               

ტრანსჰუმანიზმი

ტრანსჰუმანიზმი - ფილოსოფიური კონცეფცია, აგრეთვე საერთაშორისო მოძრაობა, რომელიც მხარს უჭერს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენებას ადამიანის გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის, რათა, როგორც ტრანსჰუმანისტები თვლია ...

                                               

ეიჯიზმი

ეიჯიზმი - უარყოფითი ან დამამცირებელი დამოკიდებულება სხვა ადამიანის მიმართ მისი ასაკის გამო. ასეთი ტიპის დისკრიმინაცია მოიცავს ყველა ასაკობრივ ჯგუფს, თუმცა ყველაზე ხშირად ხანშიშესულ ადამიანებთან დამოკიდებულებას ეხება. რ. ბატლერი იყო პირველი, რომელ ...

                                               

შვილობილი კომპანია

შვილობილი კომპანია - კომპანია, რომელსაც ფლობს ან აკონტროლებს სხვა კომპანია. მფლობელ კომპანიას უწოდებენ მშობელ კომპანიას ან ჰოლდინგურ კომპანიას. შვილობილი შეიძლება იყოს კორპორაციული ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია ან კიდევ, ზოგ შემთხვ ...

                                               

ემილი ლუიზ ფლოჯი

ემილი ლუიზ ფლოჯი - ავსტრიელი მოდის დიზაინერი და ბიზნესმენი. იგი იყო მხატვრის გუსტავ კლიმტის ცხოვრების თანამგზავრი.

                                               

თინა ნოულსი

სელესტინ ბიონსე ნოულზ-ლოუსონი - ამერიკელი ბიზნესმენი და მოდის დიზაინერი, რომელიც ცნობილია ტინა ნოულის სახელი. მისი ბრენდებია House of Deréon და Miss Tina. ის არის მომღერლების, ბიონსე ნოულსისა და სოლანჟ ნოულსის დედა და 2011 წლამდე იყო დაქორწინებულ ...

                                               

Entrepôt

Entrepôt - შეიძლება იყოს პორტი, ქალაქი ან სავაჭრო ადგილი, სადაც შესაძლებელი იქნება საქონლის იმპორტი, მომარაგება და, როგორც წესი, ისევ საექსპორტოდ გატანა. მაშინ, როდესაც ნაოსნობა ქარის ძალაზე იყო დამყარებული, ასეთ ცენტრებს გადამწყვეტი როლი ეკისრებ ...

                                               

ბარტერი

ბარტერი - განსაზღვრული რაოდენობის საქონლის გაცვლა შესაბამისი ღირებულების საქონელზე, ისეთი დამატებითი გაცვლითი საშუალების გარეშე როგორიცაა ფული. ადამიანები უძველეს დროში უმეტესწილად ამ ხერხს მიმართავდნენ. სასურველი საქონლის შეძენის მიზნით ერთმანეთ ...

                                               

საჩვენებელი მოდელების გაყიდვა

საჩვენებელი მოდელების გაყიდვა - ზედმეტი საქონლისაგან გათავისუფლების ერთ-ერთი ხერხი, რომელსაც საცალო ვაჭრობაში მიმართავენ. საჩვენებელი მოდელების გაყიდვა ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებულია მოდის ინდუსტრიასთან. ამ ტიპის გაყიდვები შესანიშნავი საქონლის ჩ ...

                                               

PEST-ანალიზი

PEST / PESTEL ანალიზი - პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ტექნოლოგიური ანალიზი. იგი აღწერს მაკრო–გარემოს ფაქტორებს, რომელიც გამოიყენება ომპონენსტრატეგიული მართვის, გარემოს სკანირების კტში. დროთა განმავლობაში ჩამონათვალს დაემატა იურიდიული ფაქტ ...

                                               

მარკეტინგი

მარკეტინგი - სოციალური და მმართველობითი პროცესი, რომელიც მოწოდებულია გაცვლის მეშვეობით ადამიანების საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისაკენ. მარკეტინგი მიმართულია მოგების მიღების მიზნით ბაზრისა და კონკრეტულ მომხმარებელთა მოთხოვნილებები ...

                                               

E-mail მარკეტინგი

იმეილ მარკეტინგი - საზღვარგარეთ კარგად გავრცელებული ინტერნეტ რეკლამირების სფერო. იმეილ მარკეტინგი ინტერნეტ რეკლამის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი ინსტრუმენტია, რომელიც მომხმარებლის სწრაფი ინფორმირების, შენარჩუნების და მოზიდვის საუკეთესო საშუალებაა. ...

                                               

რეკლამა

რეკლამა - ინფორმაცია გავრცელებული ნებისმიერი მეთოდით, ნებისმიერი ფორმით და ხერხით, მიმართული საზოგადოების ფართო მასებისთვის, რეკლამირების ობიექტის მიმართ მათი ყურადღების მიპყრობის და/ან ინტერესის გაღვივების მიზნით. ალტერნატიული განსაზღვრებით, რეკ ...

                                               

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია - საიტის ან გვერდის ხილვადობის გაზრდის ზემოქმედების პროცესი "საძიებო სისტემაზე "ბუნებრივი "ანუ რაიმე მატერიალური ხარჯის გაწევის გარეშე მიღებული შედეგი. ზოგადად, მოწინავე და უფრო ხშირად – ხილვადი საიტი დაფიქსირებული ძი ...

                                               

ჯეპრა

ჯეპრა - პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია, რომელიც 2002 წელს დაფუძნდა და საქართველოს ბაზარზე მოქმედ ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ პიარ კომპანიას წარმოადგენს. თბილისის გარდა, ჯეპრას ოფისი აქვს ქალაქ ბათუმში. ჯეპრა არის ISO 9001-2015–ის სერტ ...

                                               

BPMN - ბიზნეს პროცესების მოდელი და ნოტაცია

BPMN - ბიზნეს პროცესების მოდელირებისთვის გამოყენებულ პირობითი აღნიშვნების სისტემა, რომელიც შეიმუშავა Business Process Management Initiative-მა უახლესი ვერსია BPMN 2.0, წინა ვერსია - 1.2.